icon-arrow-right
HomeProjecten Reconstructie Lievelderweg

Reconstructie Lievelderweg

Gemeente Oost Gelre

Met de uitdaging om het project snel op te starten en op te leveren heeft KWS Infra Zwolle de reconstructie Lievelderweg in 2018 voor de gemeente Oost Gelre uitgevoerd. De Lievelderweg is hierbij afgewaardeerd van een 80 km/uur weg naar een 60 km/uur weg.

Gesloten werkvak

Tijdens de uitvoering is er voor gekozen om het werkvak volledig af te sluiten. Aan het begin en het eind van het werkvak, (inclusief enkele cruciale zijwegen) zijn verkeersregelaars ingezet om, niet alleen het openbaar verkeer te begeleiden, maar ook het werkmaterieel. Op deze manier werd er voor alle partijen een zo veilige situatie gecreëerd.

Konw├ęStabielGreen

De weg van Lievelde naar Groenlo heeft over een lengte van 2 km. een volledig nieuwe deklaag gekregen. Na advies van KWS is door de gemeente Oost Gelre besloten af te wijken van, het in eerste instantie voorgeschreven asfaltmengsel SMA-NL11. Dit mengsel is vervangen door een KonwéStabielGreen.

 

De eigenschappen van asfaltdeklagen worden al jaren verbeterd door het toevoegen van polymeren. Aan het KWS mengsel, KonwéGreenStabiel wordt een speciaal polymeer toegevoegd welke op een relatief lage temperatuur opgenomen wordt in het mengsel. Het KonwéGreenStabiel-mengsel wordt 20 à 25 graden lager geproduceerd dan het standaard (deklaag)mengsel en is vervolgens nog steeds goed verwerkbaar. Hierdoor wordt het energieverbruik en de CO2 uitstoot gereduceerd.

Contactpersonen

Zeno Hartman Projectleider Neem contact op

Wim ter Haar Uitvoerder Neem contact op

Bart Kamphuis Adviseur Onderzoek & Advies Wegen Neem contact op

Feiten & cijfers

+