icon-arrow-right
HomeProjecten Reconstructie Nijverheidsweg

Reconstructie Nijverheidsweg

Hendrik-Ido-Ambacht

In een bouwteam met KWS Infra Zwijndrecht, Aveco de Bondt en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben opdrachtgever en opdrachtnemer intensief samen aan de reconstructie van de Nijverheidsweg gewerkt. KWS heeft het riool vervangen en de straat opnieuw ingericht. Het project is medio 2018 opgeleverd.

Om het riool in de toekomst goed te laten functioneren, moest deze worden vernieuwd. Het nieuwe stelsel biedt meer capaciteit om hemelwater op te slaan en met beleid af te voeren naar het oppervlaktewater. Het oude hemelwaterstelsel gaat in de toekomst dienen als een extra opslag buffer. Daarnaast was het voor de gemeente belangrijk om vrij liggende fietspaden te creëren met een duidelijke afscheiding tussen vrachtverkeer en fietsers. Ook was één van haar uitgangspunten om de Nijverheidsweg tot een 30km inrichting om te vormen. Aansluitend op deze behoeften richtten wij de Nijverheidsweg opnieuw in.

 

Feiten & cijfers

+