icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Renovatie Westhavendam Breskens

Nadat de bouwteamfase is afgerond, mag KWS Infra Roosendaal in opdracht van Waterschap Scheldestromen beginnen met het opknappen van de Westhavendam in Breskens. Dit is nodig, omdat de bekleding van de dam op diverse plaatsen beschadigd is en daarom voldoet hij niet meer aan de veiligheidseisen tegen overstromingen.

Frezen van bestaande asfaltbekleding
13407,5 m2
Ontgraven en vervoeren van zand uit dijkbekleding
5518 m3
Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2
11552,5 m2
Aanbrengen waterbouwasfaltbeton
3329 ton
Aanbrengen oppervlaktebehandeling steenslag 2/6
10475 m2

De Westhavendam in Breskens is in 1961 aangelegd. De dam houdt de golven uit de kust en zorgt ervoor dat de haven beschut blijft. KWS brengt een nieuwe asfaltlaag aan op de dam. Hiermee voldoet de dam straks weer aan de veiligheidseisen en behoudt hij dezelfde uitstraling.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het verwijderen van het zand van de dam, het frezen van de bovenlaag en het repareren van schades. Vervolgens brengen we een nieuwe asfaltlaag op een groot deel van de dam aan. Bij het nieuwe appartementencomplex komt een laag stenen op de dam, hierover wordt het zand weer terug aangebracht.

De werkzaamheden duren drie maanden vanaf april tot juli. We voeren het in deze periode uit, omdat het om een primaire waterkering gaat en de werkzaamheden daarom niet in het stormseizoen (periode oktober tot en met maart) mogen plaatsvinden. Werkzaamheden dienen ook in juli afgerond te zijn omdat het vakantieseizoen dan begint.

Stijl talud

Werkzaamheden vinden plaats op een stijl talud 1:3. Hierdoor moet er met een aangepaste frees gewerkt worden en vraagt de afwerking van het WAB (waterbouwasfaltbeton) extra aandacht.

Contactpersoon
Johan Karels
Projectmanager
jkarels@kws.nl