icon-arrow-right
HomeProjecten Bronbemaling tussen de hoogspanningsmasten

Bronbemaling tussen de hoogspanningsmasten

Vijfhuizen - Zuidelijke Ringvaart

In opdracht van TenneT TSO B.V. realiseerde de Combinatie VolkerInfra Randstad 380 (VIR) de aanleg van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Vijfhuizen en de Zuidelijke Ringvaart. De combinatie bestond uit de Koninklijke VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS. Deze ondernemingen zorgten samen onder andere voor de aanleg van de mastfundaties voor de bovengrondse tracédelen, de aanleg van de ondergrondse kabeltracé’s en de voor het werk benodigde werkwegen en werkterreinen. Van Kessel Bronbemaling heeft in het voortraject het bemalingsadvies geschreven en was als onderaannemer betrokken bij dit project. In het najaar van 2017 heeft KWS hard gewerkt op tracédeel 1.6 om de werkwegen gereed te krijgen. Vervolgens is Van Kessel Bronbemaling bezig geweest met het draineren van de sleuf. 

Het totale tracé voor de bronbemalingswerkzaamheden was maar liefst 30 km lang. Een tracé waarbij Van Kessel Bronbemaling (een KWS-onderneming) bemalingswerkzaamheden verrichte voor de te graven kabelsleuven en de mastfundaties. Ten behoeve van de kabelsleuven hebben wij horizontale bemaling toegepast, waarbij gebruik gemaakt is van onze kettinggravers voor het aanbrengen van de drains. Daarna konden de sleuven naast elkaar worden gegraven. De kabelsleuven zijn in zijn totaliteit 24 meter breed en daarmee geschikt voor de vele bundels met kabels die door Visser & Smit Hanab werden gelegd en aangesloten. Uiteraard was het bij dit project essentieel dat de kabelsleuven over het gehele oppervlak droog bleven. Van te voren hadden we daarom uitgebreid onderzoek uitgevoerd om de juiste bemalingsmethode te bepalen. Negatieve effecten op de omgeving, zoals zettingen en verdroging, werden hiermee voorkomen.

 

Copyright foto 1,2,3: TenneT TSO B.V.

TenneT1

Tennet2

Tennet3

Tennet4

Tennet5

Het vele water dat vrijkomt tijdens de bemalingswerkzaamheden werd via grote pompinstallaties en leidingsystemen afgevoerd naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Dit is op zo’n 1,5 km afstand van de werklocatie.

 

Onze werkzaamheden bevonden zich niet alleen ter hoogte van de kabelsleuven, maar ook ter plaatse van de hoogspanningsmasten. Ten behoeve van de mastfundaties, welke ‘’in den droge’’ werden uitgevoerd, zorgten wij voor een veilige en droge werkplek voor Van Hattum en Blankevoort. Bij de mastfundaties, welke ‘’in den natte’’ werden uitgevoerd, verzorgde Van Kessel Bronbemaling de waterhuishouding, zodat het juiste evenwicht in de bodem continu was gewaarborgd.

"Wij verzorgen dagelijks bronmalingswerkzaamheden bij grootschalige en kleinschalige projecten, maar een project als Randstad 380 kV (VIR) is natuurlijk uniek in zijn soort. Wij zijn bijzonder trots dat wij mogen bijdragen aan dit elektriciteitsnetwerk van de toekomst."

Hans Hoogerbrugge, bedrijfsleider bij Van Kessel Bronbemaling

Feiten & cijfers

Gerelateerde projecten

Alle projecten
+