HomeProjecten Verbeteren van het water in de kreek

Verbeteren van het water in de kreek

Vogelwaarde

Vanaf november 2017 tot februari 2018 heeft KWS-onderneming Romers Grondverzet de kreek Koegat in Vogelwaarde voor opdrachtgever Waterschap Scheldestromen gebaggerd. Met de baggerwerkzaamheden verwijderden we de sliblaag van de bodem. Dit zorgt voor een goede waterafvoer van de kreek en verbetert de waterkwaliteit. 

 

De werkzaamheden

Door de zuurstofarme baggerlaag te verwijderen, verbeterde de waterkwaliteit. We baggerden de kreek met een zuigerbootje. Een leiding transporteerde de baggerspecie naar naastgelegen landbouwgrond. Hierop verspreidden we de natte grond. Afhankelijk van het weer, droogt en slinkt de bagger, zodat het uiteindelijk gebruikt kon worden om de landbouwgrond op te hogen. Hierdoor hoefde de baggerspecie niet vervoerd te worden over de weg en beperkten we de overlast tot het minimum.

 

 

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd:

  • het baggeren van het Koegat;
  • het reinigen van duikers;
  • het scheiden van bodemvreemd materiaal en afval, drijfvuil en rietwortels;
  • het herprofileren van de oevers.

 

Naast verbetering van de waterkwaliteit, leverden de werkzaamheden ook natuurwinst op. We verwijderden de opgaande wilgen in de oever, zodat het broedgebied voor de kenmerkende broedvogel 'Bruine kiekendief' verbeterd werd.

Feiten & cijfers

+