HomeProjecten Verbeteren van het water in de kreek

Verbeteren van het water in de kreek

Vogelwaarde

Sinds november 2017 baggert KWS-onderneming Romers Grondverzet de kreek Koegat in Vogelwaarde voor opdrachtgever Waterschap Scheldestromen. Met de baggerwerkzaamheden verwijderen we de sliblaag van de bodem. Dit zorgt voor een goede waterafvoer van de kreek en verbetert de waterkwaliteit. De werkzaamheden duren tot medio februari 2018.

 

De werkzaamheden

Door de zuurstofarme baggerlaag te verwijderen, verbeteren we de waterkwaliteit. We baggeren de kreek met een zuigerbootje. Een leiding transporteert de baggerspecie naar naastgelegen landbouwgrond. Hierop verspreiden we de natte grond. Afhankelijk van het weer, droogt en slinkt de bagger, zodat we het uiteindelijk kunnen gebruiken om de landbouwgrond op te hogen. Hierdoor hoeven we de baggerspecie niet te vervoeren over de weg en beperken we de overlast tot het minimum.

 

 

De werkzaamheden die we onder andere uitvoeren zijn:

  • het baggeren van het Koegat;
  • het reinigen van duikers;
  • het scheiden van bodemvreemd materiaal en afval, drijfvuil en rietwortels;
  • het herprofileren van de oevers.

 

Naast verbetering van de waterkwaliteit, leveren de werkzaamheden ook natuurwinst op. We verwijderen de opgaande wilgen in de oever, zodat het broedgebied voor de kenmerkende broedvogel 'Bruine kiekendief' verbeterd wordt.

Feiten & cijfers

+