HomeProjecten Innovatieve dijkversterking

Innovatieve dijkversterking

Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam

Op vele plekken zijn de Markermeerdijken afgekeurd, ze voldoen niet meer aan de normen zoals we die in Nederland voor onze veiligheid hanteren. Een potentieel risico voor 1,2 miljoen mensen en een economische waarde van ruim 25 miljard. Tijd voor dijkversterking dus.

Opdrachtgever en opdrachtnemer in de alliantie

De alliantie is een samenwerking tussen opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en opdrachtnemers Boskalis, KWS en Van Hattum en Blankenvoort. De specifieke kennis van alle partijen versterkt elkaar. Zo heeft HHNK kennis over de omgeving en waterbeheersing in het achterland en de aannemer kennis over niet bewezen technieken en de uitvoering. Door kennis te bundelen, ontstaat het beste van twee werelden. In de voorbereidende fase is KWS al betrokken geweest, waardoor meegedacht kon worden over innovatieve oplossingen.

Start werkzaamheden in 2018

De grote vraag in dit project: hoe zorgen we ervoor dat de Markermeerdijken de komende 50 jaar de Noord-Hollanders weer goed beschermd tegen overstromingen? Wat is de beste manier om de oude dijken te versterken passend in het unieke landschap? Binnenwaartse, buitenwaartse en gecombineerde versterkingen alsook constructieve en innovatie oplossingen worden onderzocht. We zoeken naar nieuwe manieren om de dijk sneller, goedkoper én met minder impact op de omgeving te versterken. Hierbij wordt rekening gehouden met de rijke historie van de karakteristieke dorpen en steden, het woon- leefmilieu, natuur, landschap, archeologie, recreatie en kosten voor aanleg, onderhoud en beheer. Begin 2018 starten de werkzaamheden. Eind 2021 moet het sein ‘dijk veilig’ worden gegeven.

Meer informatie

Heeft u vragen over de versterking van de Markermeerdijken of bent u op zoek naar meer achtergrondinformatie? Op www.markermeerdijken.nl informeren wij u graag.

Feiten & cijfers

Gerelateerde projecten

Alle projecten

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Combinatie Tessel eerste open seizoen door

Actueel

In dijkenland een bekend fenomeen: het open en gesloten seizoen. In het open seizoen mag er aan de dijk gewerkt worden, in het...

+