icon-arrow-right
HomeProjecten Waterdunen: kreekverbindingen en bruggen

Waterdunen: kreekverbindingen en bruggen

Breskens

Na de uitvoering van het project ‘Waterdunen Inrichting Vogeleilanden en Duinvallei‘ te Breskens in 2017 heeft Romers Grondverzet, onderneming van KWS, van provincie Zeeland opdracht gekregen voor het werk ‘Waterdunen Amoveren wegen’. Het totale project Waterdunen bestond uit de aanleg van een binnendijks getijdengebied aan de Westerschelde, ten westen van Breskens. Voor de aanleg van Waterdunen zijn voormalige landbouwpercelen en openbare wegen omgevormd tot een natuur- en recreatiegebied.

Samenwerking met zusjes Aquavia en OCE

Romers Grondverzet heeft het werk samen met KWS-zusterbedrijven Aquavia (realisatie van de loopbruggen) en OCE (detectie en benadering van niet-gesprongen explosieven) uitgevoerd. Naar aanleiding van dit project heeft het water van de Westerschelde vrij spel in het gebied en is er een getij van circa 0,5 meter ontstaan. Een getijdeduiker zorgt voor deze getijdebeweging en kan bij extreem weer het gebied afsluiten van de Westerschelde om overstromingen te voorkomen.

Natuur & mens

Na het verwijderen van vervallen kabels en leidingen heeft OCE het gebied onderzocht en vrijgemaakt van niet-gesprongen explosieven. Romers Grondverzet is vervolgens aan de slag gegaan met verwijderen van de wegen, inclusief de funderingen die zich buiten de transportbaan bevonden. De vrijkomende materialen zijn op locatie gebroken, gekeurd en hergebruikt op andere projecten.

 

De eilanden zijn gerealiseerd met de vrijkomende grond uit het tracé naast de transportbaan (fietspaden, bermen e.d.). Nadat deze grond voldoende gezet is, heeft Romers Grondverzet een toplaag van zand aangebracht, zodat de eilanden een natuurlijk karakter krijgen. KWS-onderneming Aquavia heeft de bruggen aangelegd. De brugelementen zijn pefab aangevoerd en op locatie gemonteerd. In totaal heeft Aquavia zes voetgangersbruggen aangelegd in het gebied met een totale lengte van 463 meter. Omdat Waterdunen een gebied is dat recreatie en natuur combineert, zijn er op de loopbruggen vogelschermen geplaatst om de toekomstige natuur zo min mogelijk te verstoren.

 

In de laatste fase van het project zijn de resterende wegen (transportbaan) verwijderd en verwerkt in het laatste eiland. In deze fase zijn ook de kreken definitief met elkaar verbonden en daarmee is het gebied gereed voor ingebruikname van natuur en mens en kan het getij zijn werk gaan doen.

Feiten & cijfers

 • Verwijderen wegen
  1400 m1
 • Grondwerk
  50.000 m3
 • Aangebracht zand
  40.000 m3
 • Voetgangersbruggen
  6
 • Betrokken bedrijven
 • Projectcategorieën
  Waterbouw
  Specialisten
+