Zoeken

KWS ontwikkelt duurzaam asfalt met biocirculair bindmiddel

De aanleg van wegen is al meer dan 120 jaar de absolute specialiteit van KWS. Maar als marktleider in de wegenbouw én in de productie van asfalt lopen we ook graag voorop als het gaat om duurzame innovaties. Met deze ambitie in het achterhoofd ontwikkelden we een asfaltmengsel met een biocirculair bindmiddel. De inzet hiervan heeft veel voordelen. Zo is er keten breed een aanzienlijke besparing van de CO2 uitstoot en levert het een lagere MKI-waarde op. Daarnaast draagt het bij aan onze eigen duurzame ambities om in 2030 emissievrij te zijn.

Biobased circulair KWS 5

In de zomer van 2024 staat de eerste pilot gepland voor de aanleg van asfalt met het biocirculaire bindmiddel. In opdracht van provincie Utrecht asfalteren we een proefvak op de N204 nabij Montfoort. Het asfalt dat binnen deze pilot wordt aangelegd bevat 95% aan biocirculair bindmiddel met een kleine modificatie. Daarnaast bevat het asfaltmengsel ook 35% oud asfalt (asfaltgranulaat). Dit zorgt niet alleen voor hogere kwaliteitseisen maar draagt ook aanzienlijk bij aan een circulaire economie. 

‘Wij zijn blij met de mogelijkheid om ons biocirculaire bindmiddel verder te kunnen ontwikkelen in samenwerking met de provincie Utrecht. De ontwikkeling hiervan draagt bij aan onze gezamenlijke duurzaamheidsambities.’

Hester Vos Adviseur Onderzoek & Ontwikkeling bij KWS

Duurzame voordelen
Naast een besparing op de CO2-uitstoot heeft de toepassing van biocirculair bindmiddel nog meer voordelen. Zo is het naar verwachting herbruikbaar en is de bron onuitputtelijk. Dit is belangrijk omdat de kwaliteit én de beschikbaarheid van regulier bindmiddel steeds meer onder druk komt te staan door de schaarste van aardolieproducten. 

Productie biocirculair bindmiddel
KWS is samen met Latexfalt volop bezig met de ontwikkeling van Biocirculair bindmiddel. Dit bindmiddel wordt geproduceerd door organisch materiaal te verbouwen of opgewaardeerde reststromen van andere natuurlijke producten te gebruiken. Dit organisch materiaal neemt CO2 op tijdens de groei en vermindert daarmee haar emissies tijdens de productie doordat deze (deels) gecompenseerd worden. Dit heeft, bij toepassing in asfalt, een reducerend effect op de CO2-uitstoot van het asfaltmengsel. 

'Met dit project zetten we de eerste stap om de wegenbouw een belangrijke plek in de circulaire economie te geven door bio-based grondstoffen te gebruiken die anders verbrand zouden worden.'

Hans Hendrikse Manager R&D Latexfalt

Testen en door ontwikkelen
KWS streeft ernaar om bitumen in asfalt volledig te kunnen vervangen door een biocirculair bindmiddel. De pilot geeft KWS dan ook een mooie kans om te zien hoe het bindmiddel presteert in de praktijk. Deze prestaties zijn belangrijk voor de doorontwikkeling hiervan. Hiervoor is het nodig dat we het kunnen aanleggen bij verschillende projecten. In combinatie met labonderzoeken komen we zo steeds een stapje dichter bij een volwaardig 100% biocirculair bindmiddel.   

Toekomstplannen op het gebied van duurzame bitumen
Daarnaast kijken we ook naar andere toepassingen van duurzaam bindmiddel, zoals waste-based bitumen. Dit wordt geproduceerd door plastic afval te recyclen en te combineren met biomaterialen tot een volwaardig bindmiddel in asfalt. Hiermee kunnen wij plastic afval een nieuw leven geven door dit her te gebruiken bij het produceren van ons eindproduct asfalt. 

Pilotproject ‘schone lucht plan’ Utrecht
De pilot is onderdeel van het groot onderhoud dat KWS in opdracht van de provincie Utrecht uitvoert aan de Utrechtse provinciale wegen. KWS schreef voor dit project het ‘schone lucht plan’ waar in wordt gezet om het onderhoud zo duurzaam mogelijk en met minder emissies uit te voeren. Zo kunnen we in samenwerking met Provincie Utrecht ons duurzame bindmiddel toepassen en zijn we een stap dichterbij onze ambitie; Emissievrij 2030.

Meer weten over dit project en de duurzame ambities van KWS? Je leest het op kws.nl.