Zoeken

Circulair bouwen

KWS heeft de ambitie om in 2040 100% circulair te zijn. Dit betekent dat wij geen primaire grondstoffen meer gebruiken in onze projecten én in onze bedrijfsvoering. Om dit te bereiken hebben we een aantal concrete doelen gesteld. Zo scheiden we in 2024 95% van al het afval, heeft 80% van de projecten in 2025 een materialenpaspoort en is in 2030 80% van de verwerkte grondstoffen secundair. Onze visie toetsen we ieder jaar en stellen we aan de hand van de resultaten bij.

DSC_0159.jpg

De hierboven genoemde circulariteitscan is een quickscan van een project. Hierbij analyseren we het project en signaleren we kansen om het project zo circulair mogelijk in te richten. Op dit moment wordt deze tool al ingezet en zijn we volop bezig om de scan verder te ontwikkelen.

Maatwerk

Circulair bouwen is nog vrij nieuw en vraagt een andere manier van werken én om ketensamenwerking. Want op dit moment zijn nog niet alle projecten ingericht op circulariteit. En elk project vraagt om een maatwerkaanpak. Er is geen one size fits all-oplossing. Om een project circulair te maken moeten we in een eerder stadium van het werk met onze opdrachtgevers in gesprek om de circulaire kansen in het ontwerp of in de omgeving te kunnen benutten. Daarnaast is er nog veel winst te behalen in het meetbaar maken van circulariteit. Hiervoor zijn we op dit moment een tool aan het ontwikkelen. Deze hopen we snel in te kunnen zetten.

Circulaire innovaties

Maar we hebben ook al veel bereikt. Zo werken we continu aan nieuwe asfaltmengsels op basis van gerecycled materiaal, is KWS als grondlegger betrokken geweest bij PlasticRoad; een klimaatadaptief fietspad gemaakt van plastic afval bestaande uit modulaire blokken en is dochteronderneming Holland Scherm initiatiefnemer van het innovatieve GeoWall; geluidschermen gemaakt van bagger; de grootste afvalstroom van Nederland.

De oplossingen die wij op het gebied van circulariteit realiseren gaan een leven lang mee. Bij KWS denken we niet in jaren, maar in generaties. En werken we samen aan de weg van morgen!

Werken aan de weg van morgen

Duurzaam bouwen betekent niet altijd duurder bouwen. Door materialen uit onze eigen projecten te hergebruiken in onze andere projecten, besparen we op inkoop, transport en stortkosten. Dit geeft daarnaast ook meer zekerheid op levering en inkoopprijzen. Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen met betrekking tot circulair bouwen behalen we veel voordelen voor onze planeet. Zoals minder gebruik van grondstoffen en minder uitstoot en vervuiling tijdens het winnen van grondstoffen.