Zoeken

Beheer & Onderhoud

Een lokaal of provinciaal wegennet, een rijksweg van Rijkswaterstaat, maar ook fietspaden, markeringen, borden, bermen, wegmeubilair, groen en fauna, watergangen en afwatering: wij beheren en onderhouden wegen en openbare ruimten.

KWS Julianahaven Recycling asfalteren

Duurzaam wegonderhoud voor veilige wegen

Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van alle wegen en minimaliseert de kans op onverwachte problemen. Door scheuren, kuilen en andere beschadigingen tijdig aan te pakken, voorkomen we grotere en kostbare reparaties in de toekomst.

Vakkundig onderhoud door innovatie

Ook in het beheer en onderhoud van wegen zet KWS in op vernieuwing en innovatie. Zo digitaliseren we onderhoudscontracten door slimme software te gebruiken. Met geavanceerde technologie en ervaren vakmensen bieden we doeltreffend wegonderhoud. Onze inspecties identificeren problemen in een vroeg stadium, waarna we snel en efficiënt reparaties uitvoeren. Dit minimaliseert de hinder voor weggebruikers.

Maar denk ook aan productinnovatie. Zo dringt levensduurverlengend asfalt de preventieve en correctieve onderhoudskosten terug.