Zoeken

Veiligheid en KWS

Veiligheid is net als duurzaamheid onderdeel van het fundament van KWS en staat hoog op onze agenda. We werken veilig, of we werken niet. Met ons veiligheidsprogramma WAVE investeren we intensief en voortdurend in ons veiligheidsbewustzijn. Wees Alert! Veiligheid Eerst!

KWS & Veiligheid banner.jpg

Veiligheid is meer dan een lijstje regels. Het is een manier van werken die de juiste mindset en vakmanschap vergt. Een vakman neemt geen onaanvaardbare risico’s en werkt alert en zorgvuldig. Veiligheid betekent dat je je voortdurend bewust bent van de risico’s van je werkzaamheden. Met oog en aandacht voor je handelingen, je collega’s en jezelf.

WAVE

Het WAVE-programma van KWS beschrijft de veiligheidswaarden en -regels, die we als organisatie hanteren. Met altijd onze kernwaarde ‘we werken veilig of we werken niet’ in het achterhoofd werken we doormiddel van het WAVE-programma aan een veilige werkomgeving en een verhoogd veiligheidsbewustzijn binnen de gehele organisatie.

WAVE-waarden

Consequent, Verantwoordelijk, Leerbereid, Open, Actie, met Respect en Eerlijk vormen de veiligheidswaarden van onze medewerkers en het hele VolkerWessels concern. Dit jaar geven we extra aandacht aan veiligheid Consequent onderdeel uit te laten maken van ons werk en elkaar met Respect aanspreken op (on)veilig gedrag.

Door het consequent toepassen van de veiligheidsregels zorgen we er met al onze 2000 veiligheidsleiders voor dat iedereen aan het eind van de dag veilig naar huis kan!

Leren van onveilige situaties en (bijna) ongevallen

Binnen KWS leren we van onveilige situaties en (bijna) ongevallen. Dit om de veiligheid binnen de organisatie continu te blijven verbeteren. Vanuit de meldingen van deze situaties in onze WAVE-app trekken we lering. Zo kunnen we gericht veiligheidsacties uitzetten met als doel: onveilige situaties, (bijna) ongevallen en andere veiligheidsincidenten tot een minimum beperken.

Veiligheidsleiderschap en Brain Based Safety

Naast het WAVE-programma werken we binnen KWS ook aan de VolkerWessels campagnes Veiligheidsleiderschap en Brain Based Safety. Beide campagnes zijn via een veiligheidstraining binnendeehele organisatie gelanceerd en worden de komende jaren consequent uitgedragen.

De campagne Veiligheidsleiderschap richt zich op het tonen van leiderschap en eigenaarschap van al onze medewerkers als het gaat om veilig werken. Daarbij is samenwerken een belangrijk aspect, niet alleen intern, maar ook branche-breed. Door elkaar met respect aan te spreken op (on)veilig gedrag en het gesprek met elkaar aan te gaan, kunnen we leren van elkaars ervaringen!

Brain Based Safety

Om te kunnen leren van elkaars ervaringen is het belangrijk om inzicht te krijgen in het gedrag van medewerkers. Waarom handelen mensen op een bepaalde wijze? Hier speelt Brain Based Safety op in. Middels een achttal zogenoemde ‘kronkels’ in het brein van mensen behandelen we deze campagne. De komende jaren wordthier nog actiever op ingezet.

Veiligheidsladder

Het veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag binnen de organisatie meten we aan de hand van de Veiligheidsladder. KWS is gecertificeerd op trede 4. Veiligheid begint bij de medewerkers die het werk realiseren. Door te blijven investeren in veiligheid, het bewustzijn en gedrag van medewerkers en het leren van onveilige situaties en (bijna) ongevallen, gaan we ons versterken op trede 4 en werken we langzaam toe naar trede 5.

Instructieboekje en handhavingsbeleid

Het instructieboekje van KWS geeft meer informatie over ons veiligheidsbeleid. Hierin staan op een praktische wijze de veiligheidsvereisten en veiligheidsregels beschreven voor diverse onderwerpen en veelvoorkomende werkzaamheden. In het handhavingsbeleid Veiligheid vindt je het sanctiebeleid voor onderaannemers en ingehuurd personeel.