Zoeken

Door natuurinclusief en klimaatadaptief duurzamer bouwen

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen is in 2025 dé norm binnen KWS. Op deze manier houden we rekening met de natuur zodat zij zich kan ontwikkelen. Wat dit oplevert? Het draagt bij aan een beter klimaat, absorbeert CO2, zuivert de lucht, zorgt voor verkoeling, verhoogt de biodiversiteit en vermindert de kans op wateroverlast. De lijst is lang want naast de voordelen voor het milieu draagt het daarnaast bij aan een betere gezondheid, verhoogt het ons welzijn en zorgt het voor sociale cohesie.

IMG_0785.jpg

Wat is natuurinclusief bouwen?

Door rekening te houden met natuurinclusief bouwen maken we de natuur sterker, dragen we bij aan het welzijn van mensen en werken Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen. Voor KWS is dat het integraal ontwerpen en realiseren van infrastructuur waarbij een gezonde leefomgeving het ijkpunt is. Door extra leefgebied te creëren en natuurgebieden weer met elkaar te verbinden versterkt de infrastructuur het natuurnetwerk.

Bij KWS zijn wij ons bewust dat we in ons eigen belang moeten samenwerken met de natuur. Als wij zorgen voor de natuur dan zorgt de natuur voor ons!

Wat is klimaatadaptief?

Klimaatadaptief is het tijdig en effectief aanpassen aan het klimaat. Hierdoor kan schade door klimaatverandering beperkt worden. Denk hierbij onder andere aan:

  • Het voorkomen van overstromingen
  • Het beperken van hitte

Door ruimte te creëren voor biodiversiteit meer diverse planten- en dieren

Het is belangrijk om bewust ruimte creëren voor biodiversiteit zodat er meer diverse planten- en diersoorten kunnen leven. Zo kan je ruimte maken voor groen en dier door bijvoorbeeld bloemrijke bermen of verblijfplaatsen voor vleermuizen. Hoe? Door te kijken naar het aanwezige watersysteem en de bodemkwaliteit. Zo herstel je de ecologische verbindingen waardoor dieren zich kunnen verplaatsen. Maar ook maatregelen om het voedselaanbod voor diersoorten te verhogen, zoals bloemenvelden voor bijen of houtwallen voor vogels en insecten.

Klimaatadaptieve maatregelen – tegen gevolgen van klimaatveranderingen

Om al in de ontwerpfase rekening te houden met de gevolgen van klimaatveranderingen zorgt dat voor een betere leefomgeving. Hoe werkt dat? Om droogte tegen te gaan, maken we bijvoorbeeld gebruik van een klimaatadaptieve oplossing voor parkeerplaatsen. Hierdoor kan zoveel mogelijk regenwater infiltreren in de bodem. Zo infiltreren we de regenbuien via de tegels. Met aangepaste fundering wordt het water in de bovenste laag vastgehouden. Zo kan het gras langer tegen droogte, de rest van het water kan langzaam in de bodem zakken.

Beter klimaat, welzijn én sociale cohesie

En wat levert dit op? De voordelen van natuurinclusief bouwen zijn groot en onderschat. Het draagt bij aan een beter klimaat, absorbeert CO2, zuivert de lucht, zorgt voor verkoeling, verhoogt de biodiversiteit en vermindert de kans op wateroverlast. De lijst is lang want naast de voordelen voor het milieu draagt het daarnaast bij aan een betere gezondheid, verhoogt het ons welzijn, zorgt het voor sociale cohesie én verhoogt het de waarde van omliggend vastgoed met 4 tot 15%!

Naast klimaatadaptieve parkeerplaatsen zijn er ook andere voorbeelden:

  • Wadi’s – voorkomen van wateroverlast door het bergen en zuiveren van regenwater waarna het water infiltreert in de ondergrond.
  • Bermen en taluds - hittebestendig door bijvoorbeeld het maaibeheer aan te passen.
  • Vergroening van stedelijk gebied – voor het beperken van hittestress.

Het complexe ecosysteem van planten en dieren

Het duurzaamheidsbeleid van KWS sluit aan bij de ambitie van VolkerWessels om in 2030 volledig emissievrij te werken. Het richt zich op het tegengaan van klimaatverandering, op aanpassing aan de klimaatverandering die reeds heeft ingezet en op het behouden en verbeteren van het complexe ecosysteem van planten en dieren. Zo is in 2025 natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen de norm binnen KWS. Daarnaast werken we toe naar een 100% circulaire infrastructuur in 2040. Dit doen we door het toepassen van uitsluitend hoogwaardige secundaire grondstoffen. Zo werken wij samen aan de weg van morgen.

Mogelijk vind je dit ook interessant?