Zoeken
KWS Beton

Beton

Duurzaam betongebruik

Terreinverhardingen rondom gebouwen staan vaak bloot aan zware belastingen. Manoeuvrerend vrachtverkeer kan aan asfalt- en elementverhardingen gemakkelijk schade toebrengen. Het parkeren of opslaan van zware vrachten, containers en trailers gaat vaak gepaard met aanzienlijke puntlasten waartegen veel terreinverhardingen niet of nauwelijks bestand zijn. Schade aan de verharding is dan ook vaak een ergernis voor de gebruikers. In deze omstandigheden kan een ter plaatse gestorte betonverharding een doeltreffende oplossing zijn.

Betonnen bedrijfsverharding

In elke maat, vorm en kleur

De keuze voor beton als bedrijfsverharding is afhankelijk van een aantal belangrijke factoren. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbare budget, de verwachte belastingen en het toekomstig onderhoud. De keuze voor betonnen bedrijfsverhardingen brengt verschillende voordelen met zich mee. Het is de perfecte ondergrond voor het schadevrij rijden en werken met bijvoorbeeld heftrucks. Beton is namelijk bestand tegen zeer zware (punt)belastingen, waardoor er geen vervorming optreedt en het is bestand tegen aantasting door olie, vet of zuur. Het biedt daarnaast mogelijkheden om een blijvend stroef of glad oppervlak aan te leggen in elke gewenste kleur of vorm en met een goede lichtreflectie. Bijkomend voordeel zijn de lage aanleg- en onderhoudskosten.

Van opslagloods tot terminal of distributiecentrum

Betonverhardingen zijn op veel locaties doeltreffend toepasbaar. Een aantal mogelijkheden zijn verhardingen in en om opslagloodsen, bedrijfshallen, hangarvloeren, containerterminals en laad- en losstations bij distributiecentra en platforms. 

De voordelen van Betonnen bedrijfsverhardingen

  • Bestand tegen zware (punt)belastingen
  • Lage aanlegkosten en goedkoop in onderhoud
  • Verschillende mogelijkheden qua stroefheid, kleur en vorm

 

 

KWS Beton

Betonnen rotondes en rijbanen

Rotondes zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer met een positief gevolg voor de veiligheid. Het draaiend en wringend (vracht)verkeer is belastend voor alle gebruikte verhardingsmaterialen. Ter plaatse gestort beton is hier een goede oplossing. Beton is sterk, vervormt niet en blijft uitstekend berijdbaar.

Krachtig en goedkoop

In ons land kennen we een grote variëteit aan rotondes. Van klein tot groot, enkelbaans of meer stroken al of niet voorzien van fietspaden. Bij sommige rotondes is het centraal eiland overrijdbaar ten behoeve van groot transport. De afmetingen, vertaalt in de buitenstraal, kunnen afhankelijk van het verkeersaanbod en de beschikbare ruimte sterk variëren. Naast de kosten van de investering in wegen en rotondes, wordt in kostenberekeningen steeds vaker rekening gehouden met het onderhoud, vervanging of sloop. Uit voorbeelden van kostenberekeningen blijkt dat de kosten van het aanleggen van betonnen wegen en rotondes aanzienlijk lager zijn dan regulier toegepaste wegverhardingen. Hierdoor zien we dat rotondes en bijbehorende rijbanen steeds vaker worden uitgevoerd in beton.

Van rammelstrook tot aangrenzende wegen

Het verharde deel van rotondes bestaat in het algemeen uit vier verschillende onderdelen. Vanuit het centraal eiland gezien zijn dat: de overrijdbare strook (rammelstrook), de rotondeband (strook tussen rammel-strook en verharding), de verharding en de aansluitingen met de aangrenzende wegen. Vrijwel alle onderdelen kunnen in beton machinaal worden uitgevoerd. Bij de aansluitingen is het belangrijk een voldoende lang gedeelte van de aangrenzende wegen in beton uit te voeren. Dit is nodig om te voorkomen dat er ter plaatse van de overgang bij de rotonde schade optreedt ten gevolge van de wringend rijdende, remmende en optrekkende voertuigen. Daar waar wegen aansluiten op de rotonde zal een deel in handwerk uitgevoerd moeten worden evenals de koppen van de midden-geleiders. 

De voordelen van betonnen rijbanen en rotondes

  • Zeer duurzame verharding voor rotondes
  • Nagenoeg onderhoudsvrij, waardoor de onderhoudskosten zeer laag zijn ten opzichte van element- of asfaltverhardingen
  • Bestand tegen draaiende verkeersbelastingen, hoge aslasten en optrekkend en afremmend verkeer zonder dat er spoor- of ribbelvorming ontstaat
Neem voor meer informatie contact op met onze betonspecialist