Zoeken

Duurzaamheids-ambitie KWS

Het duurzaamheidsbeleid van KWS sluit aan bij de ambitie van VolkerWessels om in 2030 volledig emissievrij te werken. Het richt zich op het tegengaan van klimaatverandering, op aanpassing aan de klimaatverandering die reeds heeft ingezet en op het behouden en verbeteren van het complexe ecosysteem van planten en dieren. Zo is in 2025 natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen de norm binnen KWS. Daarnaast werken we toe naar een 100% circulaire infrastructuur in 2040. Dit doen we door het toepassen van uitsluitend hoogwaardige secundaire grondstoffen. Zo werken wij samen aan de weg van morgen.

Duurzaamheid 2030

Eigen en gedeelde verantwoordelijkheid

Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen, zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze asfaltcentrales, het investeren in emissievrij materieel en het gebruikmaken van bouwlogistieke hubs, haalt KWS op eigen kracht een CO2-reductie van meer dan 70% in 2030. Om volledig emissievrij te kunnen werken is KWS ook deels afhankelijk van anderen. We zoeken daarom intensief de samenwerking op met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners. Zo maken we bijvoorbeeld samen afspraken over op lage temperatuur geproduceerd hoogwaardig circulair asfalt én zoeken we samen naar manieren om de ecologische diversiteit rondom onze werken te verbeteren.

KWS Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040 | Onze duurzaamheidsambitie
Bekijk video

Denken in generaties

Als onderdeel van VolkerWessels draagt KWS bij aan het programma Emissievrij 2030 en geven wij samen invulling aan de maatschappelijke rol die VolkerWessels heeft als trots, lokaal betrokken en financieel gezond familiebedrijf, met een lange historie. De oplossingen die wij als onderdeel van het concern realiseren voor wonen, werken en mobiliteit, gaan een leven lang mee. We denken niet in jaren, maar in generaties. We beschouwen het dan ook als onze opdracht en verantwoordelijkheid om zowel ons bedrijf als de leefomgeving waaraan wij werken mooier, sterker en toekomstbestendiger over te dragen aan de volgende generaties.