Zoeken
Circulair bouwen.png

KWS Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040

Circulair bouwen.png

Duurzaamheidsambitie KWS

Het duurzaamheidsbeleid van KWS sluit aan bij de ambitie van VolkerWessels om in 2030 volledig emissievrij te werken. Het richt zich op het tegengaan van klimaatverandering, op aanpassing aan de klimaatverandering die reeds heeft ingezet en op het behouden en verbeteren van het complexe ecosysteem van planten en dieren. Zo is in 2025 natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen de norm binnen KWS. Daarnaast werken we toe naar een 100% circulaire infrastructuur in 2040. Dit doen we door het toepassen van uitsluitend hoogwaardige secundaire grondstoffen. Zo werken wij samen aan de weg van morgen.

Lees meer
Duurzaamheid 2030

Doelen 2024

KWS heeft de duurzaamheidsambitie; Emissievrij 2030 en 100% circulair in 2040. 
Deze ambitie richt zich op het tegengaan van klimaatverandering, op aanpassing aan de klimaatverandering die al heeft ingezet en op het behouden en verbeteren van het complexe ecosysteem van planten en dieren. 

Om deze ambitie te behalen werken we aan vier verschillende thema’s met bijbehorende doelstellingen:

Lees meer
GWW elektrische asfaltspreider.jpg

Emissieloos bouwen

Emissieloos bouwen, oftewel het maken van werk zonder uitstoot van schadelijke stoffen, gaat niet vanzelf. Op de weg naar emissievrij bouwen zitten diverse kuilen en hobbels, maar bij KWS zien wij graag kansen en gaan wij aan de slag. Dit heeft in 2022 al geleid tot de aanschaf en ontwikkeling van onze elektrische asfaltspreidmachine. Door de ontwikkeling van deze machine kan in de toekomst een nieuwe machine in vier weken tijd worden omgebouwd naar een elektrisch fabrieksmodel.

Lees meer
DSC_0159.jpg

Circulair bouwen

KWS heeft de ambitie om in 2040 100% circulair te zijn. Dit betekent dat wij geen primaire grondstoffen meer gebruiken in onze projecten én in onze bedrijfsvoering. Om dit te bereiken hebben we een aantal concrete doelen gesteld. Zo is het streven om in 2023 een circulariteitsscan te ontwikkelen, heeft 80% van de projecten in 2025 een materialenpaspoort en is in 2030 80% van de verwerkte grondstoffen secundair. Onze visie toetsen we ieder jaar en stellen we aan de hand van de resultaten bij.

Lees meer
IMG_0785.jpg

Door natuurinclusief en klimaatadaptief duurzamer bouwen

Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen is in 2025 dé norm binnen KWS. Op deze manier houden we rekening met de natuur zodat zij zich kan ontwikkelen. Wat dit oplevert? Het draagt bij aan een beter klimaat, absorbeert CO2, zuivert de lucht, zorgt voor verkoeling, verhoogt de biodiversiteit en vermindert de kans op wateroverlast. De lijst is lang want naast de voordelen voor het milieu draagt het daarnaast bij aan een betere gezondheid, verhoogt het ons welzijn en zorgt het voor sociale cohesie.

Lees meer
VW Duurzaamheid visual website.png

Duurzame ambitie; we kunnen het niet alleen!

KWS heeft de ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor een groot deel kunnen we dit zelf en voor een deel hebben we daar anderen voor nodig.

Lees meer
Co2-prestatieladder.jpg

CO2-prestatieladder

De beperking van de uitstoot van CO2 in onze bedrijfsvoering is voor KWS een belangrijk doel. Vanuit onze duurzaamheidsvisie willen we in 2030 volledig CO2-neutraal zijn. De productie van asfalt zorgt voor een grote emissie van koolstofdioxide, maar ook ons materieel en onze kantoren zijn een bron van de uitstoot van CO2. Sinds 2009 maakt KWS actief beleid om de CO2-uitstoot te verminderen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over het CO2-reductiebeleid van de bedrijven, die vallen onder het certificaat van KWS.

Lees meer