Zoeken

Duurzame ambitie; we kunnen het niet alleen!

KWS heeft de ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat en committeren we ons aan de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs. Voor een groot deel kunnen we dit zelf en voor een deel hebben we daar anderen voor nodig.

VW Duurzaamheid visual website.png

CO2-reducerende maatregelen

Door in te zetten op slimme en gerichte maatregelen haalt KWS op eigen kracht een CO2-reductie van meer dan 70% in 2030. We nemen hiervoor maatregelen zoals het verduurzamen van ons wagenpark en onze kantoorlocaties, het investeren in emissievrij materieel en het verduurzamen van onze asfaltcentrales en asfaltmengsels.

Waar hebben we stakeholders voor nodig?

Om volledig emissievrij te kunnen werken is KWS deels afhankelijk van anderen. Voor deze ambitie plegen we dan ook een inspanningsverplichting. Dit doen we door intensief de samenwerking op te zoeken met onze opdrachtgevers, regelgevers, de toeleveringsketen, kennisinstellingen en andere partners.

Hoe werken wij samen aan de reductie van emissies en het verhogen van circulariteit

We laten actief zien hoe we samen nog verder kunnen verduurzamen en lobbyen om die oplossingen haalbaar te maken. Zo maken we bijvoorbeeld samen afspraken over duurzaam gebruik van materialen zoals beton, asfalt en hout, over op lage temperatuur geproduceerd hoogwaardig circulair asfalt én zoeken we samen naar manieren om de ecologische diversiteit rondom onze werken te verbeteren. Om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan investeren we samen in biodiversiteit en klimaatbestendigheid van bossen.

Mogelijk vind je dit ook nog interessant?