Zoeken

Beheer & Onderhoud waterwegen

Het onderhoud van waterwegen in Nederland is van vitaal belang om een soepele doorstroming van het waterverkeer te garanderen en overstromingen te voorkomen. Binnen het onderhoud en beheer van waterwegen vallen verschillende infrastructuurwerkzaamheden. Denk aan baggeren om de vaardiepte te handhaven, reparaties aan sluizen en stuwen, versterking van dijken en waterkeringen en het onderhoud van bruggen en oevers. Deze werkzaamheden zijn van groot belang om de waterwegen in goede staat te houden, zodat ze functioneel en veilig blijven.