Zoeken

KWS - dé bouwteamspecialist

Maximale waarde toevoegen aan onze projecten, dat is de basis bij het uitvoeren van ons werk. Maar elk project is uniek en dat maakt de maximale waarde dynamisch. Samenwerking is daarom een belangrijke factor. Bij een bouwteamovereenkomst vormt deze samenwerking het fundament. Het geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers de mogelijkheid om een project van het begin tot het eind, gezamenlijk tot een succes brengen. Door onze decentrale aanpak, met vestigingen in het hele land, staan we al jaren dicht bij onze klanten en kennen we de regio als geen ander. Door kennis landelijk te bundelen en innovatie voorop te stellen, zijn wij dé bouwteamspecialist bij uitstek.

Bouwteam KWS 585x315.jpg

Wat is een bouwteam?

Een bouwteam is een contractvorm waarbij de opdrachtgever, aannemer en adviseurs nauw met elkaar samenwerken. Dit gebeurt in de ontwerpfase van een project. De opdrachtgever geeft daarbij niet aan wat hij exact wil realiseren, maar stelt een doel. Het succes van een bouwteam zit hem in gelijkwaardigheid, onderling vertrouwen, de juiste samenstelling van kennis en vaardigheden, en misschien nog wel het meest belangrijk: het voor ogen houden van het gemeenschappelijke doel.

Bouwteam KWS project bouwteamvorm 500x585.jpg

Voordelen van bouwteams

Direct vanaf de voorbereiding staan opdrachtgever, opdrachtnemer en adviseurs met elkaar in contact. Dat biedt verschillende voordelen:

  • Efficiëntie: door het bundelen van ervaring en kennis komt het project op de meeste efficiënte wijze tot stand
  • Snelheid: van ontwerp tot uitvoering zijn in principe dezelfde partijen bij het proces betrokken 
  • Transparantie: alle partijen zijn continu met elkaar in gesprek over het proces
  • Risicobeheersing: samen zijn we beter in staat risico's te overzien en te beheersen
  • Innovatie en duurzaamheid: door vroegtijdig in het proces de juiste randvoorwaarden met elkaar te bepalen, zijn we beter in staat nieuwe en duurzame technieken en processen toe te passen
Naamloos-1.jpg

Samenwerking staat centraal

Het doel van de samenwerking in een bouwteamproject is vooraf gedefinieerd. Samen bepalen we hoe we tot de best mogelijke ontwerp- en uitvoeringsoplossing komen voor de beste prijs. Bij KWS hebben we zowel hoogwaardige kennis voor het ontwerp, als voor de uitvoering in huis. Door onze lokale betrokkenheid kennen we de situatie en de risico's. Hierdoor zijn we in staat om bij ieder project proces- en productinnovaties door te voeren. Het leidt tot de aanleg van veilige en duurzame infrastructuur. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder en dat leidt tot kwaliteit.

Naamloos-1.jpg

Mogelijkheden: van wegenbouw en waterbouw tot groot onderhoud

De mogelijkheden voor bouwteams binnen de infra zijn groot. Bij KWS hebben we ervaring, kennis en bovenal het specialisme in huis om samen te werken binnen elk bouwteam in de infra. Een greep uit onze ervaring met bouwteams vind je op onze projectpagina. Of het nu om wegenbouw, waterbouw of onderhoud gaat, KWS is de bouwteampartner voor iedere provincie, gemeente, waterschap of private opdrachtgever!