Zoeken

KWS werkt in bouwteam aan ontwerp rotondes Geesterweg Uitgeest

Samen met een team van opdrachtgever gemeente Uitgeest gaat KWS Infra Amsterdam-Utrecht in een bouwteam aan de slag voor het ontwerp en de realisatie van twee rotondes in de Geesterweg in Uitgeest. Met de aanleg van de rotondes wil de opdrachtgever een betere oversteek creëren voor langzaam verkeer. Daarmee wordt ook de veiligheid vergroot op deze belangrijke verkeersroute richting Akersloot en de N203/A9. De rotondes komen ter hoogte van de kruising Castricummerweg met de Melis Stokelaan en de kruising van de Populierenlaan.

Bouwteam uitgeest.png
Bouwteam uitgeest.png

Door op alle EMVI-onderdelen: visie op bouwteamsamenwerking, risicobeheersing en kansen, visie bereikbaarheid en omgevingsmanagement (o.a. omgang nevenprojecten) en visie duurzaamheid, maximaal te scoren, wist KWS dit project binnen te slepen.

 

Projectleider Marco van Beek van de gemeente Uitgeest: "KWS heeft op inzichtelijke wijze beschreven hoe zij het project in een bouwteam samenwerking vorm geeft. Het plan van aanpak is SMART uitgewerkt, innovatief en heeft een gedetailleerde uitwerking van kansen en risico’s wat het team vertrouwen geeft in de samenwerking."

 

Speerpunten

Een belangrijk speerpunt voor de gemeente Uitgeest en KWS tijdens de bouwteamfase is de samenwerking, waarbij alle deelnemers in het bouwteam een proactieve en open houding hebben. Daarnaast moet de overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk worden beperkt en dient de veiligheid tijdens de uitvoering geborgd te worden.


In maart 2022 is het bouwteam gestart met de uitwerking van het voorlopig ontwerp. De start van de uitvoering van het werk staat gepland in 2023.

Werkzaamheden

De realisatiewerkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het opbreken van de bestaande situatie met verhardingen, groen, verlichting en straatmeubilair, het aanleggen van de rotondes inclusief de nieuwe inrichting met groenstructuur, verlichting, straatmeubilair en afwatering en het realiseren van twee voetgangersbruggen over de watergang bij de Melis Stokelaan.