Zoeken

KWS dochteronderneming Gebr. Van Kessel ontvangt gunning ‘Grootschalige herinrichting Churchillstraat’

Trots kondigen wij aan dat Gebr. Van Kessel Wegenbouw Rayon Oost binnenkort van start gaat met een nieuw project in Barneveld. Want de gunning van ‘Grootschalige herinrichting Churchillstraat’ in Barneveld is officieel binnen! Voor dit ervaren team is deze locatie bekend terrein, aangezien ze al eerder succesvolle projecten hebben uitgevoerd voor gemeente Barneveld.

Stolwijk1.jpg

Grootschalige herinrichting van de Churchillstraat

De Churchillstraat in Barneveld, een belangrijke ontsluitingsweg, staat op het begin van een grootschalige herinrichting. Niet alleen zijn de verhardingen aan het einde van hun levensduur, maar ook de verkeersveiligheid vormt een belangrijke reden voor vernieuwing. Om ongelukken te voorkomen en een veilige omgeving te creëren, wordt er gewerkt aan een nieuwe ruimtelijke indeling, inclusief veilige (fiets-)oversteekplaatsen.

Betrekken van stakeholders en samenwerking

Sinds het begin van 2023 is er een Definitief Ontwerp (DO) opgesteld, met een grote betrokkenheid van de omgeving. Dit project wordt aangepakt als een bouwteam, waarbij de kennis en expertise van alle betrokken partijen optimaal benut wordt om efficiënt te kunnen werken, met aandacht voor de omgeving. Een goede samenwerking staat hierbij centraal.

Verbetering van verkeersveiligheid en omgevingsbeleving

De omgeving speelt een cruciale rol in dit project. Verschillende stakeholders hebben inspraak gehad in het ontwerp, wat heeft geleid tot maar liefst 19 wijzigingen in het DO. Door de participatie van belanghebbenden in het project streven we naar een positieve omgevingsbeleving voor iedereen.

Mooi om wederom op deze wijze onze krachten met gemeente Barneveld te bundelen en invulling te geven aan onze projectdoelstellingen

bedrijfsleider Wegenbouw Rayon Oost

Streven naar een succesvolle herinrichting en positieve impact

Het projectteam heeft als doel om niet alleen de verouderde infrastructuur aan te pakken, maar ook om de verkeersveiligheid te verbeteren. Door middel van een nauwe samenwerking en de betrokkenheid van stakeholders, streven we naar een succesvolle herinrichting van de Churchillstraat. De weg wordt niet alleen veiliger, maar heeft ook een positieve impact op het dagelijks leven van de gebruikers en de uitstraling naar de omgeving.