Zoeken

Aanleg derde ontsluitingsweg Edam-Volendam is gestart

Wethouder Wim Runderkamp zette de eerste schep in de grond voor het project ‘Aanleg derde ontsluitingsweg’. Hiermee zijn de ontwerpwerkzaamheden afgerond en is de uitvoering officieel gestart. In opdracht van de gemeente Edam-Volendam realiseert KWS Infra Amsterdam-Utrecht de nieuwe weg vanaf de Dijkgraaf Poschlaan richting de N247.

IMG_7833.JPG

Elektrische asfaltspreidmachine

KWS kreeg de design&construct opdracht begin september gegund door de inschrijving met de beste prijs kwaliteitverhouding. De gemeente was enthousiast over de zeer concrete invulling van duurzaamheid binnen het werk. Zo zetten we onder andere onze elektrische asfaltspreidmachine in en hergebruiken we vrijkomende grond.

KonwéCity

De nieuwe ontsluitingsweg ligt in het verlengde van de N244 en sluit aan op de Dijkgraaf Poschlaan tussen de kernen van Edam en Volendam. Naast de aanleg van de weg, leggen we nog twee rotondes aan. Daarnaast komt er een fietspad dat aansluit op de tunnel onder de N247. Om de geluidsoverlast op de Dijkgraaf Poschlaan te verminderen brengen we ons speciale geluidsreducerende asfalt KonwéCity aan.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die KWS uitvoert zijn onder andere tijdelijk en definitief grondwerk, asfalt- en elementenverhardingen en tijdelijke en definitieve waterhuishouding. De komende periode worden de kabels en leidingen verlegd en aansluitend wordt gestart met het ontgraven van het werkgebied en het aanbrengen van de voorbelasting. Volgens planning wordt het werk medio 2024 opgeleverd.