Zoeken

Aannemerscombinatie KWS – VES (VolkerRail) – DDM gestart met verwijdering Boogbrug Vianen

Op maandag 23 augustus zijn Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie KWS – VES (VolkerRail) – DDM gestart met het verwijderen van de Boogbrug in Vianen. De oude brug ligt over de rivier De Lek en zal in drie delen worden verwijderd.

DSCF0499.jpg

Sinds de tweede nieuwe Lekbrug in de snelweg A2 bij Vianen (de Jan Blankenbrug) in gebruik is genomen in 2004, heeft de oude Boogbrug geen functie meer voor het wegverkeer. De stalen boogconstructie zal daarom worden verkleind en vervolgens worden verwerkt tot grondstof.

Grondstoffen hergebruiken

Aannemerscombinatie KWS – VES (VolkerRail) – DDM heeft gekozen voor het stapsgewijs verwijderen van grondstoffen van de brug. Deze worden vervolgens van elkaar gescheiden en afgevoerd. In totaal wordt 99% van het materiaal gerecycled. Door deze werkmethode worden schone afvalstromen gecreëerd. Deze zijn geschikt voor hergebruik en dragen bij aan een aanzienlijke CO2-reductie.

Vervoer en weersomstandigheden

Op zondag 7 november wordt de stalen boogbrug, onder voorbehoud van weersomstandigheden, uitgevaren. Een alternatieve datum bij slecht weer is zondag 14 november.

Aanbruggen verwijderen

Allereerst worden de aanbruggen verwijderd. Dit zijn de brugdelen aan beide zijden van de boog. De vangrail, lichtmasten en de asfaltlaag zijn inmiddels door aannemerscombinatie KWS – VES (VolkerRail) – DDM verwijderd. Eind augustus is gestart met de verwijdering van de fietspaden op de aanbrug in Nieuwegein. Dit duurt ongeveer 10 weken. Daarna wordt het beton van de aanbrug weggevoerd en worden de stalen onderdelen van de aanbrug verwijderd. Ook dit wordt in delen gedaan, zodat het afvoeren vlotter zal verlopen. Na het verwijderen van de stalen boogconstructie, wordt gestart met de verwijdering van de aanbrug in Vianen.

Stalen boogbrug verwijderen

De stalen boogconstructie wordt op een ponton onder de brug geplaatst en uitgevaren naar de Prinses Beatrixsluis. Daar wordt de boogconstructie gedemonteerd. Vervolgens wordt de gedemonteerde brug in delen over water vervoerd naar een locatie in Schiedam. Daar wordt de brugboog verder gedemonteerd en de materialen in delen afgevoerd naar een erkende verwerker.

John Patist namens de aannemerscombinatie: “Een project als dit vereist een grote mate van kundigheid. De grote mate van kennis en ervaring van iedere betrokken partij en de gedetailleerde taakverdeling zorgt ervoor dat we dit project tot een goed einde kunnen brengen.”