Zoeken

Uitvoerder van KWS mee op militaire oefening defensie in kader van Adaptieve Krijgsmacht

In het kader van de Adaptieve Krijgsmacht starten defensie en KWS een pilot om de mogelijkheden van samenwerking en kennisuitwisseling te verkennen. Afgelopen maand is daarom uitvoerder van KWS Infra Zwolle en reservist bij defensie Angela Kleine mee geweest op militaire oefening in Duitsland. Het doel van de uitwisseling is om de mogelijkheden van uitwisseling tussen defensie en KWS te verkennen. De omgeving waarin de krijgsmacht optreedt wordt steeds complexer en dynamischer. Om daar op in te kunnen spelen onderkent de krijgsmacht de noodzaak om gebruik te maken van capaciteiten van buiten de eigen organisatie, dit wordt gevat onder het concept ‘Adaptieve krijgsmacht’ dat begin 2017 werd geïntroduceerd. Met de inzet van Kleine wordt specifiek de inzet van reservisten onderzocht.

IMG_0370.JPG

De samenwerking tussen KWS Infra Zwolle en defensie is op dit moment in een verkennende fase. De deelname van reservist en uitvoerder Kleine aan de oefening is een eerste stap. Naast het feit dat defensie samen wil werken met het bedrijfsleven voor kennisvergaring en inzet van civiele capaciteit in algemene zin, is het ook een mogelijkheid voor KWS om buiten de gebaande paden te gaan en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om ook onze kennis en werkwijze te verbeteren. Samenwerken met het bedrijfsleven is niet nieuw voor defensie. Met het nieuwe concept Adaptieve Krijgsmacht is het doel om de samenwerking op grotere schaal te laten plaatsvinden met een structureler karakter.

Oefening Engineer Victory van 101 Geniebataljon

Kleine is mee geweest op een oefening van de Genie. De genie is de militaire tegenhanger van het vakgebied Civiele Techniek. De uitwisseling van KWS met ‘de aannemer van defensie’ is dan ook zeer relevant voor beide partijen. Genisten zijn gevechtsondersteuners, zij zorgen ervoor dat de krijgsmacht vrij kan bewegen, de troepen beschermd zijn en de beweging van de tegenstander wordt gehinderd. Daarbij horen werkzaamheden als het slaan van bruggen, leggen van pontons en bouwen en herstellen van wegen. Tijdens de oefening in Bergen Hohne (DE) van 12 tot en met 20 maart is vooral verkend wat de toegevoegde waarde van de inzet van KWS en reservisten werkzaam in de civiele techniek kan zijn. Kleine liep onder andere mee met geniecompagnie waterbouw, die een onderdoorgang met daarover een brug realiseerden tijdens de oefening. Ook was ze aanwezig bij de river crossing over de Elbe waarvoor een pontonbrug van 240 meter werd aangelegd samen met de Duitse collega’s.

Kleine brengt binnenkort uitgebreid verslag uit van haar ervaringen tijdens de oefening zodat defensie en KWS de volgende stappen in de samenwerking kunnen vormgeven. “Met mijn ervaring bij KWS en defensie en de ervaring van deze oefening zie ik zeker mogelijkheden voor een succesvolle samenwerking waar beide partijen de vruchten van plukken. Op het gebied van communicatie, efficiënte projectplanning en veilig bouwen zie ik bijvoorbeeld kansen”, aldus Kleine.

 

Het streven is om bij een volgende oefening Kleine in te zetten op één van de jobs die ze nu heeft voorbereid.

 

Foto Angela Kleine: Anneke Janissen