Zoeken

Asfalteren bij de grootste zeesluis ter wereld

Asfalteren bij de nieuwe Zeesluis IJmuiden, een uitdaging die KWS Infra Amsterdam-Utrecht vorige week aanging. Inmiddels zijn alle sluisplateaus geasfalteerd en is een start gemaakt met de definitieve terreininrichting van zowel de openbare weg als de sluisplateaus. Hierbij worden de plateaus voorzien van nautische markering, die wordt zowel horizontaal (op de sluisplateaus) als verticaal (op de kolkwand) aangebracht. Ook verzorgt KWS het plaatsen van bebording, het afwerken van de bermen en al het straatwerk. Het sluisplateau zuid van de Noordersluis (huidige sluis) richt KWS ook opnieuw in. Hier wordt de huidige verharding verwijderd en brengen we een roostergoot en nieuw straatwerk aan.

20210607 Asfalteren OpenIJ 005-008.jpg

 

Nieuwe zeesluis

Aannemersconsortium OpenIJ, bestaande uit BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF, is in opdracht van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis. KWS is als onderdeel van VolkerWessels verantwoordelijk voor de terreininrichting van de openbare gebieden en de sluisplateaus. De werkzaamheden die hier onder andere worden uitgevoerd zijn het aanbrengen van de riolering (hemelwaterafvoer), het aanbrengen van de wegconstructie, de fietspaden en het straatwerk. KWS werkt sinds 2019 aan de realisatie van Zeesluis IJmuiden.