Zoeken

Bereikbaarheid gewaarborgd tijdens werkzaamheden Wageningselaan Veenendaal

KWS mag voor gemeente Veenendaal aan de slag op de Wageningselaan. De Wageningselaan ligt aan de oostzijde van Veenendaal en is een verbinding tussen Veenendaal en het buitengebied van Achterberg/Rhenen. Aan de zuidzijde van de Wageningselaan ligt bedrijventerrein Nijverkamp.

IMG_2399.JPG

Wateroverlast

Bij hevige regenval hebben bedrijven wateroverlast op het bedrijventerrein. Het hemelwaterriool hier heeft onvoldoende capaciteit. Eerder is het riool in De Smalle Zijde en de Bobinestraat vergroot en nu is het tijd om ook het vervolg hierop te realiseren. We gaan het hemelwaterriool in de Wageningselaan vergroten , zodat het regenwater beter afgevoerd kan worden. Daarbij wordt de rijbaan en delen van het fietspad voorzien van nieuw asfalt.

Belangrijke stakeholders

Het werkterrein bevindt zich in een gebied met veel stakeholders. De Wageningselaan is een belangrijke toegangsweg tot zowel de bedrijven die aan de Wageningselaan zelf liggen, als de bedrijven op de Nijverkamp. De weg zomaar afsluiten kan daarom niet. Daarnaast moeten we rekening houden met het omliggende natuurgebied. Ook Provincie Utrecht en Staatsbosbeheer zijn belangrijke stakeholders.

Bereikbaarheid en communicatie

Door de hoeveelheid aan stakeholders zijn bereikbaarheid en communicatie belangrijke speerpunten voor de gemeente binnen dit project. KWS scoorde op de bij de inschrijving behorende plannen als enige inschrijver tweemaal een tien. De hoge waardering kwam onder andere door het plan om de aanliggende bedrijven altijd volledig bereikbaar te houden, door het bestaande fietspad tijdelijk in te richten als éénrichting fietsstraat. Daarnaast zetten wij samen met dochteronderneming Van Kessel Bronbemaling de Bemalings Monitorings Unit (BMU) in. Met deze BMU kan Van Kessel 24/7 de grondwaterstanden monitoren en op afstand bijsturen. Ook is er rekening gehouden in de planning met de lange levertijden van betonproducten, wat de opdrachtgever als zeer positief ervaart.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het treffen van tijdelijke voorzieningen en verkeersmaatregelen, het vervangen van de asfalt- en elementenverhardingen, vervangen van het HWA-riool en het aanbrengen van groeiplaatsvoorzieningen van bomen. Het werk aan de Wageningselaan start naar verwachting op 2 november 2022 en wordt in maart 2023 volgens planning opgeleverd.