Zoeken

‘Bouwen met Bagger’ van afvalstroom tot bouwmateriaal

Combinatie KWS/Holland Scherm, NETICS en Van Oord introduceren GEOWALL® - ‘Bouwen met Bagger’ geluidschermen. Deze geluidschermen zijn voor het grootste gedeelte opgebouwd uit de afvalstroom baggerspecie. Maar wat is het precies? Buizerd de Jong, commercieel manager Holland Scherm: “het is Lego in het groot, maar dan van circulair vervaardigde afvalstromen.”

BmB_Groep.png

GEOWALL® - technologie is gepatenteerd door NETICS en ontstaat door het toevoegen van additieven aan baggerspecie en dit vervolgens onder hoge druk te persen tot constructieve blokken. Zo bestaat een blok van 50x50cm voor meer dan 60 procent uit baggerspecie. Daarnaast plaatsen we een geluidsabsorberende laag van miscanthusvezels (olifantsgras) op de blokken. Deze blokken stapelen we vervolgens op en zijn te gebruiken als geluidscherm. De Jong: “je kunt je voorstellen dat het spectrum van gebruik hiervan in de bouw, net als met lego, oneindig is.”

100% Circulair

De nieuwe geluidschermen zijn in alle facetten beter dan de huidige standaard. De hybride oplossing van een constructief gedeelte en een geluidsabsorberend gedeelte is uniek en vooruitstrevend. De elementen worden niet bekrachtigd met staal of aluminium, toch blijven de kracht en levensduur gelijk. Daarnaast zijn de elementen na einde levensduur volledig circulair toepasbaar door herbruikbare bindmiddelen en te gebruiken in nieuwe geluidschermen. Zo reduceren we de milieu-impact en kosten. Daarnaast brengt het natuurlijke karakter, door het toevoegen van de miscanthusvezels extra biodiversiteitswaarde met zich mee.

In uitvoering

Momenteel zijn er nog geen locaties waar deze baggerschermen staan. NETICS, Holland Scherm en Van Oord zijn nu flink in ontwikkeling. In combinatie met ProRail is het geluidsscherm meegenomen in een innovatieve uitvraag voor een ProRail-project. De eerste GEOWALL®-blokken zijn getest als oeverbeschoeiing in de TU-Delft in 2014 (TRL 6). De duurzaamheid is bewezen door TNO, een leidend onderzoeksinstituut in Nederland. Er zijn verschillende tests uitgevoerd aan erosie, sterkte, duurzaamheid en uitloging. Ook is er in detail gekeken naar de wetgeving die bestaat rondom het hergebruik van baggerspecie in gestabiliseerde elementen. Momenteel zijn al tientallen GEOWALL®-projecten uitgevoerd. Zo is in 2020 een 700 m GEOWALL®-keermuur geproduceerd met 65.000 GEOWALL® blokken voor ProRail (TRL 8). Daarnaast is een deel van de, reeds opgeleverde, Innovatiestrook A58 gereserveerd voor het testen van deze GEOWALL® baggerinnovatie.

Toekomstplannen

Het blijft lastig om in de toekomst te kijken. Maar NETICS, Holland Scherm en Van Oord zijn ervan overtuigd dat we met deze nieuwe manier van bouwen een nieuwe markt kunnen aanboren en verschillende projecten kunnen ondersteunen in de wegen- en utiliteitsbouw. De GEOWALL® is op termijn de vervanger voor de huidige standaard in geluidschermen. De GEOWALL® sluit perfect aan op het circulaire vraagstuk waar de bouw mee worstelt, als we met zijn alle open staan voor innovatie zijn de hobbels te overwinnen!

Cobouw Awards: laatste vijf

De combinatie KWS/Holland Scherm, Van Oord en NETICS is met het innovatieve concept GEOWALL® ‘Bouwen met Bagger’ geluidschermen doorgestroomd tot de laatste vijf die meedingen om de Cobouw Awards. 21 september presenteert de combinatie het concept aan een vakjury van de Cobouw Awards in de categorie ‘Innovatie’.