Zoeken

Bouwrijp maken; project Vlissingen vliegend van start!

Een vliegende start in Vlissingen. Hier werkt KWS aan het bouwrijp maken van een nieuwe locatie voor het Team Stadsbeheer Vlissingen. In opdracht van de gemeente Vlissingen dempen we onder andere een waterpartij, ontgraven het cunet en brengen de fundering, de riolering en de voorbelasting van het toekomstige stortbordes aan.

Ontgraven Vlissingen (2).jpeg

Bouwteam bouwrijp maken

KWS kreeg het project onder andere gegund door de zeer concrete uitwerking van de budgetbeheersing, een goede en realistische voorstelling van het projectmanagement en het vertrouwen dat bleek uit het bouwteam. In dit bouwteam werkte KWS samen met gemeente Vlissingen en een team van architecten en adviseurs aan het ontwerp van het gebouw en het terrein.

Uitdagingen en oplossingen

Het project kent een paar mooie uitdagingen. Zo komt er veel grond vrij, dat voor de bouwvak naar een stortlocatie gebracht kon worden. Daarom is besloten om het bestek in twee delen op te knippen. Samen met partner ingenieursbureau Juust en gemeente Vlissingen is door het team binnen vier weken een mooi bestek opgesteld en een bijbehorende begroting ingediend. Door goed samen te werken en met een open blik de opdracht aan te gaan heeft het team dit in een korte periode voor elkaar weten te krijgen!

Bouwteam woonrijp maken

Naast de bovengenoemde werkzaamheden werkt KWS aan het ontwerp van het woonrijp gedeelte. Dit voeren wij ook uit in het eerder genoemde bouwteamverband. We werken hier verder de verhardingen uit, de terreininrichting en ook het stortbordes voor het Gemeentelijk afval.

Planning

De oplevering van het bouwrijp maken staat gepland voor 28 juli. Daarna gaat de bouwaannemer verder met de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting start KWS begin 2024 met het woonrijp maken van het terrein. Het volledige terrein zal medio 2024 worden opgeleverd.