Zoeken

Busbaan Dichterswijk in Utrecht officieel opgeleverd met materialenpaspoort

Vandaag is het opleverdossier van het project HOV Dichterswijk in Utrecht geaccepteerd en is het project officieel opgeleverd. Het project betreft een onderdeel van het netwerk de ‘HOV Zuidradiaal’. Deze HOV-baan loopt van Station Vleuten naar Utrecht CS. HOV-baan Dichterswijk was het laatste te realiseren deel van de HOV Zuidradiaal en vormt met 1256 bussen per etmaal dé belangrijke invalsroute van- en naar het Railstation Utrecht-Centraal, busstation West en het stationsgebied.

20210329 HOV Dichterswijk 003-020.jpg

In twee jaar tijd ontwierp en realiseerde KWS Infra Amsterdam-Utrecht samen met VolkerWessels-onderneming Van Hattum en Blankevoort een betrouwbare en comfortabele openbaar vervoer verbinding met een vrije HOV-busbaan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Met de aanleg van deze busbaan is een breed arsenaal aan werkzaamheden gemoeid geweest, zo is de Nelson Mandelabrug verbreed en is de technische installatie hiervan vervangen. Er zijn extra fietsverbindingen aangelegd waaronder een fietsonderdoorgang zodat fietsers veilig kunnen kruisen met de bussen en overig gemotoriseerd verkeer en er zijn er monumentale kademuren en bruggen vervangen.

De busbaan geeft invulling aan de ambities van de gemeente Utrecht om Utrecht bereikbaar, aantrekkelijk leefbaar en gezond te houden door het openbaar vervoer en de fiets een aantrekkelijker alternatief maken voor de auto.

Duurzaamheid

Als penvoerder was KWS verantwoordelijk voor de integrale aansturing en de werkzaamheden aan het wegenwerk. Zoals de riolering, grondwerk, funderingen en asfalt- en betonverharding. Bij alle werkzaamheden stond duurzaamheid hoog op de agenda. Zo is onder ander gebruik gemaakt van cementloze betonbanden (met geopolymeren als cementvervanger), is de vrijkomende grond getransporteerd door vrachtauto’s die rijden op biodiesel en is het grind in nieuw aan te brengen beton vervangen door 30% gerecycled betongranulaat.

Materialenpaspoort

Alle gebruikte materialen zijn vastgelegd in een materialenpaspoort. Dit materialenpaspoort geeft naast stimulans van (her)gebruik van grondstoffen en het verminderen van afval en verspilling, inzicht in de wijze waarop materialen zijn verwerkt, demontabel zijn, wat de marktwaarde, de toekomstige restwaarde en de mate van circulariteit is. Met deze informatie kunnen de gebruikte materialen bij het einde van de levensduur van een object gemakkelijker hoogwaardig worden hergebruikt.

Uitdagende klus

Door de grote hoeveelheid belangrijke stakeholders, zoals de Jaarbeurs en het hoofdkantoor van de Rabobank, de voorwaarde dat het verkeer en de bussen (tot wel 120 bussen per uur) altijd doorgang moeten krijgen én de beperkte bouwruimte was dit project een uitdagende klus. Zowel op het gebied van technische oplossingen als het gefaseerde bouwen in de binnenstedelijke omgeving.


In de afgelopen periode werden al diverse onderdelen binnen het project opgeleverd. Zo is de busbaan op de Dr. M.A. Tellegenlaan en de Van Zijstweg incl. Nelson Mandelabrug al vanaf afgelopen oktober in gebruik. De Kanaalweg en de fietsonderdoorgang onder de Nelson Mandelabrug is sinds 1 december 2020 geopend. De officiële opening van de monumentale kademuren en shared space nabij het Jongerius Complex op 22 maart 2021 was het sluitstuk van het project. Vanwege de coronamaatregelen zijn de geplande feestelijkheden omtrent de oplevering opgeschort.