Zoeken

Circulaire prefab rotonde in één weekend aangelegd in Terneuzen

KWS heeft afgelopen weekend in één weekend tijd een rotonde aangelegd in de Binnenvaartweg in Terneuzen. Door gebruik te maken van prefab, modulaire betonelementen is het mogelijk de traditionele aanlegtijd van 6 weken te verkorten naar één weekend. De circulaire elementen kunnen tijdens de levensduur van de elementen eenvoudig verplaatst en hergebruikt worden. Wethouder Van Assche van de gemeente Terneuzen gaf op vrijdagmiddag het startsein voor de werkzaamheden. Vanochtend om 06.00 uur werd de rotonde opengesteld voor het verkeer. Dit is de tweede ‘Protonde’ die KWS in Nederland installeert.

Protonde Terneuzen - de prefab, modulaire elementen (bewerkt)_verkleind.jpg

Prefab, modulair en circulair

Door de rotonde in de Binnenvaartweg voor het grootste deel te realiseren uit vooraf geproduceerde (prefab) elementen, worden niet alleen kosten bespaard, maar is de rotonde bovendien in een veel kortere tijd aan te leggen dan traditionele rotondes. Tijdens de levensduur kunnen de elementen eenvoudig worden verplaatst naar een andere rotonde, bijvoorbeeld in het geval dat een bestaande rotonde vervalt. Ook refurbishing is mogelijk, waarmee de levensduur van de Protonde wordt verlengd. Door de korte aanlegtijd en circulariteit van de elementen is de rotonde duurzamer dan een traditionele rotonde.

Protonde

Initiatiefnemers van het Protonde-concept zijn KWS, Leicon Verkeersgeleiding en RvB Groep. Zij installeerden de eerste Protonde in Ermelo in september 2017. De Protonde in Terneuzen is een hybride variant van het concept. Waar in Ermelo zowel de rammelstrook als rijloper-elementen uit prefab onderdelen bestonden, is er in Terneuzen voor gekozen om de rijloper-elementen van asfalt te vervaardigen. Daarnaast zijn de aansluitingen inclusief middengeleiders in deze tweede Protonde nu wel uit prefab-elementen vervaardigd, een doorontwikkeling van het concept die veel handelingen scheelt en daarmee de doorlooptijd verder verkort.

Minder verkeershinder

De bouw van een traditionele rotonde duurt normaalgesproken ongeveer zes weken. Daarbij moeten ‘bypasses’ gemaakt worden: tijdelijke rijbanen om het doorgaande verkeer om het werkvak heen te leiden. Door de meeste onderdelen van de rotonde in de Binnenvaartweg prefab aan te leveren, hoeft alleen voor het monteren de weg afgesloten te zijn. Daardoor wordt de hinder voor het verkeer beperkt tot slechts één weekend, van vrijdagavond 18.00 uur – maandagochtend 06.00 uur. Ook wordt hiermee de toename van CO₂-uitstoot als gevolg van omrijden gereduceerd.

 

Met de Protonde realiseert KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent voor de gemeente Terneuzen een veiligere verkeerssituatie met een sneller én duurzamer alternatief voor traditionele rotondes.