Zoeken

Circulariteit verankeren in het ontwerp; winst op de tekentafel

Circulair bouwen is een manier van werken waarbij de hele keten op het gebied van infrastructuur moet samenwerken om ervoor te zorgen dat er weinig tot geen primaire grondstoffen worden gebruikt. Hierin is nog veel winst te behalen. Om deze winst te pakken heeft KWS zichzelf als doel gesteld om circulariteit te verankeren in het ontwerp. Dit doen we door een circulariteitsscan uit te voeren bij het begin van een project: in de ontwerpfase!

KWS Circulariteit

Inzichtelijk maken van circulaire kansen

Om circulariteit te verankeren in ons ontwerp, nemen wij bij KWS verschillende stappen. Het begint bij het inzichtelijk maken van de kansen die er op een project liggen op het gebied van circulariteit. Dit inzichtelijk maken doen we met onze circulariteitscan. Hierbij analyseren we het project en signaleren we kansen om het project zo circulair mogelijk in te richten aan de hand van de R-ladder strategieën van circulariteit. Op dit moment wordt deze tool al ingezet en zijn we volop bezig om de scan verder te ontwikkelen om circulariteit op een eenduidige manier meetbaar te maken.

Terug naar de tekentafel

Met de resultaten van de circulariteitsscan gaan we naar de tekentafel. Want ontwerp speelt een essentiële rol bij circulariteit. In het ontwerp wordt er gekeken of producten bijvoorbeeld niet hoeven te worden ingezet of dat de gebruikte materialen nog een paar jaar mee kunnen. Ook wel bekend als R1: refuse and rethink. Daarnaast kijken we naar manieren om producten efficiënter te fabriceren of efficiënter te maken in het gebruik (R2: reduce). R1 en R2 zijn samen met reuse (R3), repair (R4) en recycling (R5) de onzichtbare krachtpatsers van circulariteit en komen vaak terug in de ontwerpfase.

Circulariteit in de praktijk

In onze praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat wij veel minder stalen geleiderail in hoeven te zetten dan eerst werd gedacht, omdat er door slim ontwerpen genoeg opstakelvrije zone kan worden gerealiseerd (refuse).Of dat een dikke asfaltlaag met minder materiaal kan worden gemaakt (reduce). Bij het benutten van dit soort kansen is het belangrijk om ook de andere ontwerpaspecten in overweging te nemen, denk hierbij aan veiligheid, beschikbaarheid en kosten.

Dit doen we door een circulariteitsscan uit te voeren bij het begin van een project: in de ontwerpfase!

r-ladder-met-strategieen-van-circulariteit.jpg

Om bovenstaande stappen in ons dagelijks werk te verankeren hebben wij bij KWS ons een aantal concrete doelen gesteld. In 2025 voert 50% van de werken een circulariteitsscan uit en zijn 50% van de verwerkte grondstoffen secundair. In 2030 voert 100% van de werken een circulariteitsscan uit en is 80% van de grondstoffen secundair. Hiermee werken wij aan onze duurzame ambitie Emissievrij 2030, 100% circulair in 2040 én staan we klaar voor de wensen van onze opdrachtgevers.