Zoeken

De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg is in volle gang!

In opdracht van de gemeente Edam-Volendam zijn wij druk bezig met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg. 

MicrosoftTeams-image (7).png

In de video is te zien hoe wij grondverbetering toepassen. We halen de slappe veenlaag weg en brengen daarvoor in de plaats stevigere grond aan. Hierdoor kunnen we het zettingsproces verkorten en beter voorspellen. Het vrijgekomen veen laten we opdrogen en hergebruiken we daarna als voorbelasting voor de weg, waardoor we het aantal transporten flink hebben kunnen reduceren, omdat er minder materiaal af- en aangevoerd hoeft te worden.

Milieubewust

Ook op dit project gaan we milieubewust te werk. Zo zetten wij duurzaam materieel in zoals onze elektrische asfaltspreidmachine waardoor er geen lokale CO2 of fijnstof vrijkomt. Daarnaast hergebruiken we de vrijkomende grond van de ontgraving, waarmee we 40% van de transportbewegingen reduceren. Ook bouwen wij de asfaltconstructie duurzaam op, zodat deze tientallen jaren mee kan en beperken wij de CO2-uitstoot op dit project met 90%.

De nieuwe ontsluitingsweg

De nieuwe ontsluitingsweg ligt in het verlengde van de N244. Naast de nieuwe weg komt er een fietspad dat aansluit op de fietstunnel onder de N247. De werkzaamheden bestaan uit tijdelijk en definitief grondwerk, asfalt- en elementenverhardingen en tijdelijke en definitieve waterhuishouding.