Zoeken

De weg naar 2030: dat doen we samen!

Op woensdag 21 juni organiseerde de Nationale Milieu Database een symposium met als thema: bouwkwantiteit mét milieukwaliteit. Is de bouw in staat is om de grote bouwopgaven van deze tijd te realiseren op een wijze die recht doet aan de doelstellingen van het Nederlandse ‘Klimaatakkoord’ en ‘Nederland circulair in 2050’. Joost Bos, manager Duurzaamheid & Innovatie bij KWS schoof aan om hier zijn licht op te schijnen.

Joost Bos_KWS_symposium NMD.jpg

Het onderwerp van het gesprek richtte zich op de ontwikkeling van duurzaamheid binnen verschillende elementen van de bouwwereld, namelijk de ontwikkelaar, opdrachtgever/gemeente (bouwgerelateerd) en infrastructuur. Een belangrijk punt dat naar voren kwam tijdens het gesprek was de verplichting van de MPB (vergelijkbaar met MKI binnen GWW) in de woning- en utiliteitsbouw, terwijl dit niet het geval is voor Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW). Bos benadrukte het belang van het handhaven van de MKI (Milieukostenindicator) inschrijvingen binnen de GWW. “Opdrachtgevers moeten de opdrachtnemers toetsen en houden aan hun contractuele beloftes. Dit zou verplicht moeten worden gesteld, zodat er een breed en gelijkwaardig speelveld ontstaat waarin organisaties zich kunnen onderscheiden op basis van milieu-impact. Een voorwaarde hierbij is echter dat alle opdrachtgevers op uniforme wijze invulling geven aan deze verplichting, bijvoorbeeld door dezelfde elementen op hetzelfde detailniveau te bevragen.”

Duurzaamheid is iets van ons allemaal. We moeten onze ambities uitspreken zodat we met elkaar daar naartoe gaan werken.

Joost Bos

De sleutel is samenwerken

Daarnaast vindt Bos dat duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle betrokken partijen. Hij pleit ervoor dat ambitieuze doelen worden uitgesproken, zodat men gezamenlijk kan werken aan het behalen van deze doelen. Bos: “duurzaamheid is iets van ons allemaal. We moeten onze ambities uitspreken zodat we met elkaar daar naartoe gaan werken. ‘Dat gaan jullie toch niet halen’ hoor je vaak maar dat helpt niet om de gemeenschappelijke doelen, zoals het klimaatakkoord, te behalen. Als iedere partij alleen zijn eigen doelen haalt komen we niet ver genoeg dus we zullen op elkaar in moeten haken. Een gedachte die breed werd gedeeld tijdens het symposium.”

Werk aan de winkel

Al met al een geslaagd symposium waarbij duidelijk werd dat er nog veel werk aan de winkel is. Het belang van duurzaamheid in de bouwsector is evident en vraagt om collectieve inzet. Met inspirerende professionals die zich inzetten voor een duurzamere toekomst, lijken we op de goede weg te zijn!