Zoeken

De weg naar een emissievrij 2030

Om onze duurzaamheidsambitie; Emissievrij 2030, te behalen maken we bij KWS elk jaar een concreet plan met bijbehorende doelstellingen. Deze doelstellingen zijn opgesplitst binnen onze drie duurzaamheidsthema's; Emissieloos bouwen, circulair bouwen en klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen.

Duurzaamheid 2023.png

CO2 reductie

Één van onze doelen voor 2023 is om een CO2 reductie van 30% ten opzichte van 2019 te behalen. Dat doen we door het verder elektrificeren van ons materieel. Denk hierbij aan sproeiwagens, laadschoppen of een mobiele kraan. Ook met het op een lagere tempratuur verwarmen van asfaltmengsels (maximaal 140 graden) kunnen we veel besparen. 

Onze resultaten over 2022 vind je hier; 

CO2 prestatieladder 2022
KWS Emissievrij 2030, 100% Circulair in 2040 | Onze duurzaamheidsambitie
Bekijk video

Verlagen energieverbruik

Verder werken we aan het verlagen van het energieverbruik van onze asfaltcentrales door onze grondstoffen droger in te kopen en er voor te zorgen dat deze geconditioneerd worden opgeslagen zodat er minder energie nodig is om het vocht te verdampen.

Groei in circulariteit

In 2023 streven we naar een groei in circulariteit. We hebben ons zelf als doel gesteld dat 10% van alle projecten dit jaar een madaster materialenpaspoort gebruikt. Ook werken we aan het verder ontwikkelen van de circulariteitscan. Hiermee kan er bij projecten gekeken worden naar welke materialen nog bruikbaar zijn voor een volgend project. Ook aan het ontwikkelen van duurzame circulaire bitumen wordt dit jaar hard gewerkt.

Natuurinclusieve bouwstenen

Tot slot is het bevorderen van natuurinclusief bouwen een van onze speerpunten. Eind 2023 gebruikt 20% van alle projecten natuurinclusieve bouwstenen. Kortom ambitieuze plannen waar alle KWS’ers zich elke dag weer hard voor maken. Zo werken wij samen aan de weg van morgen!