icon-arrow-right
HomeNieuws Nieuwe asfaltscheider in gebruik genomen door KWS

Nieuwe asfaltscheider in gebruik genomen door KWS

Actueel | Duurzaamheid

Bij de asfaltcentrale in Hoogblokland (waar KWS deels eigenaar van is) staat sinds afgelopen week een nieuwe asfaltscheider opgesteld. Deze scheider is in staat asfaltgranulaat dat vrijkomt bij wegwerkzaamheden te splitsen in vrijwel kale steen en bitumenmastiek (zand en vulstof). Met deze hightech oplossing wordt het aantal mogelijkheden voor asfaltrecycling uitgebreid.

KWS brengt op dit moment al het vrijkomende asfalt van zijn projecten terug in nieuwe asfaltmengsels en is daarbij koploper als het gaat om efficiënt en effectief recyclen. Hoewel technisch mogelijk, is het hergebruik van oud asfalt in een aantal mengsels (bijvoorbeeld SMA) binnen de huidige RAW-regelgeving niet toegestaan. Door deze nieuwe scheider in te zetten, wordt het mogelijk om, door toepassing van de gereinigde steen, tóch te voldoen aan de circulariteitsambities van zowel de opdrachtgever als KWS zelf.

 

Een ander voordeel is dat de vrijkomende steen samengevoegd kan worden met andere mineralen in de primaire verwarmingstrommel van de asfaltinstallatie. Dat zorgt voor energiebesparing in het asfaltproductieproces. De asfaltscheider is mobiel en daardoor flexibel in te zetten. Binnen twee dagen kan de asfaltscheider in werking zijn op een andere locatie in Nederland.

Verschillende scheiders bieden mogelijkheden

De nieuwe scheider komt naast de bestaande rotorbrekers voor het reguliere werken en de granulator die bij de asfaltcentrale Roosendaal in gebruik is. Dit laatste systeem heeft weer als voordeel dat bij het breken van asfaltgranulaat minder verbrijzeling van de stenen optreedt, een beperkende factor voor hergebruik. Daarmee is de nieuwe scheider dus niet zozeer een vervanger voor de huidige procedures, maar een welkome aanvulling om duurzaam en circulair te werken en onze ambitie op dat vlak waar te maken: 100% circulaire infrastructuur in 2040 en maximaal bijdragen aan een betere levenskwaliteit.

Nieuws

Meer nieuws

Havenbedrijf Rotterdam gunt KWS opdracht voor groot onderhoud Reeweg

KWS gaat in de zomerperiode van eind juni tot eind augustus 2021 de Reeweg en het Reewegviaduct bij Rotterdam, Heijplaat een...

Start aanleg nieuwe trambaan op de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam

Tussen de monumentale panden in Amsterdam is vorige week een start gemaakt met de opbouw van de nieuwe trambaan op de...

Waterschap Vallei & Veluwe, Aveco de Bondt en KWS vormen samen bouwteam Noordelijke...

De dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk wordt uitgevoerd door een bouwteam bestaande uit waterschap Vallei en Veluwe en...

Gerelateerde informatie

+