icon-arrow-right
HomeNieuws KWS krijgt opdracht voor ‘Aanpak N361 fase 3: Herinrichting Winsum’

KWS krijgt opdracht voor ‘Aanpak N361 fase 3: Herinrichting Winsum’

Actueel

Wederom een mooie opdracht van de provincie Groningen voor KWS Infra Leek. We gaan aan de slag met de herinrichting van de N361 die door Winsum loopt en voeren bijkomende werkzaamheden uit in de gemeente Het Hogeland.

De Herinrichting van Winsum is één van de deelprojecten van het project ‘N361 Veilig’. Het traject tussen Groningen en Lauwersoog waar stapsgewijs gewerkt wordt om de veiligheid van de N361 te verbeteren. We gaan de provinciale weg die door Winsum loopt grondig aanpakken om de veiligheid, leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in Winsum te verbeteren.

 

We bouwen onder andere een tweede rotonde, leggen drie verkeerspleinen aan en geven een gedeelte van de weg een andere inrichting. Daarnaast passen we - net als in Adorp en Sauwerd - geluidsreducerend asfalt toe, waardoor de omgeving in de toekomst minder geluidshinder ondervindt.

Een integrale aanpak

KWS werkt het ontwerp voor het project verder uit, waarbij extra aandacht is voor de omgeving. De werkzaamheden van KWS betreffen een combinatie van ontwerpwerkzaamheden en een strakke planning en fasering, omdat we werkzaam zijn in een bebouwde omgeving. Een integrale aanpak dus.

 

We hebben hier enerzijds te maken met een provinciaal project en anderzijds met werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Winsum. Daarom is de omgeving essentieel voor een goede gestructureerde realisatie. Het werken in een binnenstedelijk en dynamisch gebied vraagt om heldere communicatie en goed omgevingsmanagement. Om die reden betrekken we de directe omgeving actief in de plannen, afwegingen en tijdslijn van het project.

Hoge waardering risicodossier

KWS scoorde met het EMVI-plan hoog op de drie criteria: projectteam, risicodossier en maatregelen fasering. Het criterium risicodossier ontving de hoogste waardering van de provincie Groningen. Door een uitgebreide risico-inventarisatie zijn de risico’s in het werk geprioriteerd, waarbij KWS heeft gekozen voor specifieke, toepasbare en effectieve beheersmaatregelen.

Nieuws

Meer nieuws

30.000 m2 deklaag in 8 dagen tijd, KWS voert asfaltonderhoud uit in Utrecht

In opdracht van gemeente Utrecht voert KWS Infra Amsterdam-Utrecht voor het raamcontract, het asfaltonderhoud uit. Op zondag...

KWS, Waterschap Vallei & Veluwe en Aveco de Bondt ronden technische ontwerpen...

Met het afronden van de technische ontwerpen en de inpassing in de omgeving, zijn waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) en KWS...

Minister Visser geeft startsein aanleg Innovatiestrook A58

Vandaag verrichtte demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat de officiële starthandeling voor...

+