icon-arrow-right
HomeNieuws KWS neemt deel aan landelijke veiligheidsdag

KWS neemt deel aan landelijke veiligheidsdag

Actueel | Veiligheid

Veiligheid is één van de kernwaarden van KWS. We willen dat al onze medewerkers en ketenpartners aan het einde van de dag veilig thuis komen. Om dit te bereiken is veilig werken van groot belang. KWS heeft - samen met andere bedrijven van VolkerWessels - als invulling voor de nationale Veiligheidsdag wederom gekozen voor een spel; De Weg naar Veiligheid©. Het is een spel waarin je als groep met elkaar in gesprek gaat over veiligheid. Over regels, dilemma’s en over gedrag. Vaak zit er een groot verschil tussen wat geschreven is, over wat hoort en moet en de dagelijkse praktijk. We willen graag dat mensen eerlijk zijn tegen elkaar, praten over de risico’s die ze nemen en lopen, elkaar aanspreken en elkaar helpen.

De weg naar veiligheid

Het spel wordt ingeleid door een film waarin een aantal belangrijke elementen naar voren komt die ook terugkomen in het spel.

  1. We mogen/moeten elkaar aanspreken op onveilig gedrag, ongeacht rang of stand.
  2. Het doen van een melding van een onveilige handeling of situatie is altijd goed, wordt beloond.
  3. Fouten maken doet iedereen, maar bewust een onveilige situatie creëren past niet in het VolkerWessels beleid.
  4. Inleners en onderaannemers zijn net zo belangrijk als onze eigen medewerkers, die moeten we gelijk behandelen.
  5. Probeer ook kritisch naar opdrachtgevers te zijn; we moeten bijvoorbeeld onveilige situaties in de publieke ruimte niet altijd accepteren en tijdsdruk van de opdrachtgever moeten we niet ten koste laten gaan van de veiligheid.
Veiligheidsdag 2019

Van aanspreken naar afspreken

KWS wil zich dit jaar op niveau 3 van de veiligheidsladder certificeren. Houding en gedrag zijn hierbij bepalend; van onze eigen medewerkers maar ook van onze inleners en onderaannemers. Veilig en gezond werken is immers de verantwoordelijkheid van ons allemaal: van iedereen die werkt op een project of bouwplaats en van alle partijen in de keten. Werknemers moeten zich aan de voorschriften houden, werkgevers hebben de taak een open cultuur te creëren en opdrachtgevers moeten het mogelijk maken dat de aannemer die het werk uitvoert dat op een veilige en gezonde manier kan doen.

Bewust Veilig

Bewust Veilig is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Jaarlijks willen zij een Veiligheidsdag organiseren waarbij met alle medewerkers en ketenpartners wordt stilgestaan bij de noodzaak van veiligheid in de bouwbranche. Op bouwplaatsen in heel Nederland wordt daarom op 20 maart extra stilgestaan bij de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaatsen bevindt.

Nieuws

Meer nieuws

Bomruiming Engelse vliegtuigbommen WOII op project Waterdunen

Op project Waterdunen in Breskens zijn afgelopen dinsdag twee Engelse vliegtuigbommen uit WOII tot ontploffing gebracht. Bij...

KWS zet met CO₂-compensatieprogramma van Shell weer een stap naar CO₂-neutraliteit

KWS en Shell gaan de CO2eq emissies die vrijkomen bij de productie van bitumen compenseren door onder andere bossen in Peru te...

Het beste veiligheidsidee van onze Amsterdamse vestiging – de SPILL KIT

Om de veiligheid en het veiligheidsbewustzijn bij onze collega’s te vergroten reikt KWS intern elk kwartaal een prijs...

Gerelateerde informatie

+