Zoeken

DuSpot: De sleutel tot circulariteit

KWS ondertekende onlangs een samenwerkingsovereenkomst met DuSpot. Deze innovatieve tool die de bouwsector transformeert, wordt vaak omschreven als de ‘Tinder voor bouw- en restmaterialen’. De matchingtool speelt een cruciale rol in het behalen van duurzame doelstellingen, een intensievere samenwerking binnen VolkerWessels-bedrijven en het brengt een frisse wind in de sector. Met de ondertekening zetten KWS en daarmee VolkerWessels Infrastructuur circulaire stappen en dragen bij aan hun duurzame ambitie; Emissievrij 2030.

DuSpot Portal

Harry Borchert, bedrijfsleider bij KWS en initiatiefnemer, benadrukt het belang van samenwerken voor het bereiken van de duurzame en circulaire doelen van 2030 (emissievrij) en 2040 (100% circulair). Zijn visie: ‘Samenwerking is de sleutel tot succes. DuSpot fungeert als een communicatiemiddel, waarbij we de toevalsfactor elimineren en integraal werken stimuleren.’

Wat is DuSpot?
DuSpot richt zich op het matchen van vraag en aanbod van vrijkomende bouwstoffen en -materialen in verschillende projectfasen. Het bevordert de herbruikbaarheid van bouwmaterialen, wat juist bijdraagt aan het realiseren van duurzame projecten. 

Succesverhaal op de Markermeerdijken
Een aansprekend voorbeeld van DuSpot’s impact is een succesverhaal bij project Markermeerdijken. Borchert: “via DuSpot vonden we de juiste partner wat resulteerde in een kostenbesparing van 35.000 euro.”

Status van de implementatie
Eind 2023 was er een eerste workshop en uitrol binnen VolkerWessels Infrastructuur. Momenteel zijn er 250 actieve gebruikers. Harry Borchert: ‘DuSpot is een tool die kan bijdragen aan het behalen van de ambities van KWS en VolkerWessels. De komende tijd rollen we de tool uit binnen onze organisaties en stimuleren we collega’s om met de applicatie aan de slag te gaan.’

Hoe werkt het in de praktijk?
Wij zien een grote meerwaarde van het gebruik van DuSpot. Bij een project waarbij een zand of funderingsterrein over is, kan dit weer gebruikt worden voor het inrichten van een ketenterrein van een zusterbedrijf in de buurt. Ook kan bijvoorbeeld het vrijkomende slooppuin van een kunstwerk gebroken en hergebruikt worden tot funderingsmateriaal of zelfs beton. Dit leidt tot drie besparingen: 1; sloopmateriaal hoeft niet naar een breker vervoerd te worden, 2; het betongranulaat hoeft niet aangevoerd te worden naar de nieuwe locatie en 3; de materialen en dus kosten blijven binnen het concern en dus in eigen hand.

Toekomstmuziek
In de toekomst wordt DuSpot mede gezien als een communicatiesysteem en in mindere mate als een handelsplatform. Het wordt een soort plattegrondsysteem waarbij vraag en aanbod als locatievlaggetjes oppoppen zodat daar direct op ingespeeld kan worden. Uiteindelijk moet een verandering in mindset bij de gebruikers plaatsvinden, zodat combineren van vraag en aanbod vanuit eigen beweging gebeurt.

Mart Mensink, ontwikkelaar van DuSpot, voegde hieraan toe: ‘Het is van vitaal belang om nu actie te ondernemen. De tool fungeert als een matchmaker tussen vraag en aanbod, waardoor de circulaire economie wordt bevorderd.’ Het is duidelijk dat DuSpot een belangrijke rol speelt in de circulaire revolutie in de bouwsector.