Zoeken

Duurzaam aangelegd Fietspad Craijensteijn feestelijk geopend!

Het vrij liggende fietspad Craijensteijn in Sliedrecht is klaar en vandaag officieel geopend door wethouder Ton Spek. Het fietspad zorgt voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers in het verkeer en levert een positieve bijdrage aan het fietsgebruik in Sliedrecht.

290548458_980813559258394_8465365670211992641_n.jpg

KWS was de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor het duurzaam aanleggen van het fietspad. Voor dit werk heeft KWS een aantoonbare CO2 reductie gerealiseerd van 80% ten opzichte van de referentie situatie. In totaal is er 218.379 kg. CO2 bespaart. Dit staat gelijk aan 132 keer op en neer vliegen naar New York.

Elektrisch materieel en slimme planning

De CO2 besparing is behaald door scherp in te zetten op verschillende onderdelen. Zo maken we gebruik van materieel met Euro 6 motoren en rijdt het materieel op het duurzame HV100 en zijn onze eigen elektrische asfaltspreidmachine, elektrische wals en elektrische shovel ingezet voor de asfalteerwerkzaamheden. Daarnaast draagt onze slimme planning van transport bij aan het verminderen van CO2-uitstoot.

Fasering

Naast duurzaamheid waren ook fasering en communicatie belangrijk onderdelen binnen het project. De Craijensteijn is een belangrijke doorgaande ontsluitingsweg in Sliedrecht en de projectlocatie had te maken met veel stakeholders. Om de doorstroom zoveel mogelijk te kunnen waarborgen, zijn de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd en is het verkeer langs het werkvak geleid.

Omgevingsmanagement

Om alle betrokkenen zo goed mogelijk te informeren en te betrekken bij onze werkzaamheden zijn er een aantal mooie initiatieven opgezet binnen het project. Zo hebben de bewoners van dagbesteding ASVZ, één van de belangrijkste stakeholders langs het werk, 110 vogelhuisjes gemaakt. anDe vogelhuisjes zijn uitgedeeld op scholen in de regio. De kinderen van deze school kregen van onze omgevingsmanager een gastles over onze werkzaamheden en veiligheid.

Cijfers

10.000 m3 ophoogmateriaal
15.000 m3 grond verzet
15 km verticale drainage
6 km banden vervangen
3.000 ton asfalt verwerkt