Zoeken

Duurzaam ZOAB met eerste certificaat Asfaltkwaliteitsloket toegepast bij RWS-asfaltonderhoud Noord-Nederland Oost

KWS heeft de afgelopen maanden voor het eerst het circulaire asfaltmengsel DZOAB 16 50% PR op grote schaal toegepast op de A7 en de A37. Afgelopen week werd het laatste gedeelte van het onderhoud voor dit jaar afgerond. Dit nieuwe mengsel van KWS dat onlangs het eerste certificaat van het Asfaltkwaliteitsloket ontving, onderscheidt zich door het hoge percentage oud asfalt dat wordt toegepast in het nieuwe asfalt, namelijk 50%. KWS maakt daarvoor gebruik van een biobased verjonger om het ZOAB geschikt te maken voor hoge recycling percentages. Dit leidt tot een substantiële verlaging van de Milieu Kosten Indicator (circa 35%) en CO₂-uitstoot (ruim 30%) van de productie van het asfalt. Tot voor kort lagen de percentages voor hergebruik in gevoelige (open) deklaagmengsels als ZOAB veel lager ten opzichte van conventionele (dichte) mengsels. Bij het project ‘Groot Onderhoud Noord-Nederland Oost’ is het percentage nu 50% gerecycled asfalt, maar KWS verwacht snel tot hogere percentages te kunnen komen.

_DSC6148 (verkleind BB).jpg

Groot Onderhoud Noord-Nederland Oost

KWS bracht circa 20.000 ton van dit duurzame asfalt aan in opdracht van Rijkswaterstaat voor het contract ‘Groot Onderhoud Noord-Nederland op perceel Oost. In 2020 wordt ook de rest van het project uitgevoerd met dit duurzame mengsel (zo’n 25.000 ton), waarbij het vrijkomende asfalt direct hoogwaardig wordt hergebruikt in de nieuwe deklaag. Daarnaast wordt een deel van het project voorzien van een Tweelaags ZOAB onderlaag met wederom 50% gerecycled asfalt voor een circulaire vervanging.

 

Op dit project wordt waar mogelijk in twee gangen gefreesd, zodat het vrijkomende asfaltgranulaat de juiste samenstelling heeft en hoogwaardig kan worden hergebruikt in de nieuw aan te brengen deklaag (horizontale recycling). Daardoor is geen extra (milieubelastende) voorbehandeling nodig in de vorm van bijvoorbeeld aanvullende scheiding van het granulaat. Een mooi voorbeeld van circulair denken en werken.

Certificering door het Asfaltkwaliteitsloket

DZOAB 16 50% PR is het eerste mengsel in Nederland dat via het Asfaltkwaliteitsloket is gecertifieerd. Het mengsel is daarop vrijgegeven voor toepassing in dit specifieke RWS-contract. Het Asfaltkwaliteitsloket is een samenwerking tussen opdrachtgevers, waaronder Rijkswaterstaat, en opdrachtnemers waar innovatieve oplossingen voor de wegenbouw kunnen worden getoetst en gevalideerd. Voor opdrachtnemers blijkt het in de praktijk lastig om hun innovatieve oplossingen voorbij het stadium van proefvakken en pilots te krijgen. Een belangrijke reden hiervoor is de onzekerheid rondom zowel claims over de duurzaamheid als technische kwaliteit. Het loket geeft de mogelijkheid om deze aspecten onafhankelijk te laten toetsen.

 

Als medeoprichter ziet KWS het loket als een waardevolle ontwikkeling. “Reden te meer om het voortouw te nemen in het gebruik van dit Asfaltkwaliteitsloket, zodat we samen met onze opdrachtgever toewerken naar het realiseren van onze duurzaamheidsmissie: 100% circulaire infrastructuur in 2040”, aldus Alex van der Wall, Hoofd Onderzoek en Advies Wegen van KWS.

Lagere MKI en CO₂-uitstoot

Met het Asfaltkwaliteitsloket is voor dit specifieke asfaltmengsel een programma doorlopen waarbij zowel de levensduur is onderbouwd, maar ook de milieuvoordelen. Dit vertaalt zich in de MKI (Milieu Kosten Indicator). De MKI maakt onderdeel uit van het gunningscriterium van het nieuwe contract van Rijkswaterstaat. Zo blijkt dat de MKI van de productie van dit mengsel afneemt met circa 35% ten opzichte van een DZOAB zonder recycling. De CO₂-uitstoot van de productie neemt met ruim 30% af.