Zoeken

Duurzaamheid bij KWS geen luchtfietserij, maar altijd zoeken naar de balans tussen mens, milieu en economie

KWS heeft de ambitie om in 2030 volledig emissievrij te werken. We beschouwen het als onze opdracht en verantwoordelijkheid om zowel ons bedrijf als de leefomgeving waaraan wij werken mooier, sterker en toekomstbestendiger over te dragen aan de volgende generaties. En om deze ambitie te behalen werken we bij KWS door het hele land met KWS duurzaamheidsambassadeurs. Zij komen met duurzame initiatieven, pakken deze op en dragen zowel in- als extern ons duurzaamheidsbeleid uit.

GWW elektrische asfaltspreider.jpg

Maar wat betekent duurzaamheid nou voor hen? Ruud Adriaanse, bedrijfsleider KWS Infra Rotterdam-Zwijndrecht; ‘Duurzaamheid betekent voor mij het herstellen van de balans van het natuurlijke ecosysteem. Zelf kan ik hier aan bijdragen door op onze projecten zo min mogelijk primaire bouwstoffen toe te passen, emissieloos te werken en natuurinclusief te bouwen.’

‘Voor mij zit duurzaamheid hem in; Goed rentmeesterschap en werken realiseren zonder uitstoot. Daarnaast het behouden van de waarde van materialen als bouwstenen en met ruimte voor mens en natuur; Jarno Borgelink, bedrijfsleider KWS Infra Zwolle-Leek.

Duurzaamheid 2023.png
Duurzaamheidsoverzicht voor 2023

Bij KWS denken wij niet in jaren maar in generaties als het gaat om ons duurzaamheidsbeleid. Dat blijkt mooi uit de prachtige voorbeelden van onze eigen duurzaamheidsambassadeurs. Meer weten over ons beleid en hoe wij samen werken aan de weg van morgen? Kijk dan op onze website.

Daarnaast hebben ons halfjaarrapport van de CO2 prestatieladder 2022 gepubliceerd. Je vind het hier.