Zoeken

Eerste meters asfalt met de elektrische asfaltspreider in Amsterdam zijn een feit

In de Houthaven in Amsterdam zijn deze week de eerste meters asfalt met de elektrische asfaltspreider aangelegd. In de Houthaven werkt KWS sinds 2020 aan het duurzaam herinrichten van de openbare ruimte. Dit bestaat onder andere uit het bouw- en woonrijpmaken van de woonpercelen, kadeconstructies en diverse andere onderhoudswerkzaamheden.

Amsterdam1.png

De gemeente Amsterdam streeft continu naar vermindering van hinder en verbetering van de luchtkwaliteit voor bewoners. Dit vraagt om schoner en efficiënter transport op en rond een project en een duurzame manier van bouwen.

Elektrisch materieel

Nick Leenstra, uitvoerder KWS: “onze grote materieelstukken maken gebruik van HVO-brandstof en we vervoeren onze collega’s emissieloos over het project met onder andere elektrische golfkarren. Verder zagen we elektrisch met een instagrid accu en gebruiken we elektrische trilplaten en Wackers. Gister was ook het moment daar dat we de eerste meters asfalt met onze elektrische asfaltspreider mochten leggen in Amsterdam. Hiermee besparen we per dag 599kg CO2, 738g NOx-uitstoot en 4,25g PM.

Op dit moment zijn we bezig met het herinrichten van de Haparandaweg inclusief de kruising met de Archangelweg. Op de Archangelweg komt er een rijstrook bij en op de Haparandaweg scheiden we de beide rijstroken van elkaar doormiddel van een middenheuvel.

We proberen overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken. Door de inzet van een elektrische asfaltspreider is er minder geluidsoverlast en zijn er vooral veel minder schadelijke uitlaatgassen

Mike van Amerongen, directievoerder gemeente Amsterdam.

Houthaven

De ontwikkeling van de Houthaven is in volle gang. Er zijn al meer dan 1.500 woningen opgeleverd en vele honderden in aanbouw. Verder komen er steeds meer voorzieningen. Van een gezondheidscentrum tot verschillende horeca en een AZC. Ondertussen worden er plannen ontwikkeld en ontwerpen gemaakt voor de nog te bebouwen eilanden. Tot slot worden de grachten gegraven en de rest van de openbare ruimte ingericht.