Zoeken

Eerste resultaten van de pilot Duurzame Bouwplaats worden gedeeld tijdens succesvol kennisdelingsmoment

Op 21 juni 2023 vond er een inspirerend kennisdelingsmoment plaats in het kader van het project "De Duurzame Bouwplaats". Verschillende belanghebbenden uit de bouwsector kwamen samen op de BSD projectlocatie van KWS in Helmond om te praten over de stappen die we zetten op weg naar deze Duurzame Bouwplaats.

DSC_7829.JPG

Het evenement is georganiseerd door verschillende partijen waaronder KWS waarbij de nadruk lag op het delen van kennis en het presenteren van de bevindingen van de lopende pilot.

Op weg naar een duurzame bouwplaats

De pilot, die momenteel plaatsvindt van 12 tot 30 juni, heeft tot doel verschillende duurzame oplossingen op de bouwplaats te testen. Het hoofddoel van dit project is om gedurende deze periode volledig emissievrij te kunnen bouwen. Daarnaast is ook de inrichting en afstemming van het verschillende materieel en materiaal op de bouwplaats een belangrijk aspect. KWS, als projectpartner van de pilot, heeft meerdere elektrisch aangedreven machines getest, waaronder een bandenzaag, trilplaat, knikmops en een 8,5 tons rupskraan. Een elektrische vacuümunit is gebruikt bij de aanleg van duurzame parkeervakken. Deze lichtgewicht en klimaatadaptieve parkeerplaats vangtn tijdelijk regenwater op en zijn daarnaast volledig circulair. Dit begint met het gebruik van gerecycled kunststof en is verder terug te zien in de modulaire opbouw.

Een essentieel onderdeel van de bouwplaatsinrichting is ook de stroomvoorziening, waarbij we ons richten op het gebruik van een hydrozine (mierenzuur) aggregaat in combinatie met zonnepanelen. Deelname aan de pilot is van grote waarde voor KWS, omdat het hen in staat stelt vooruit te kijken naar de toekomst en te voldoen aan de wensen van opdrachtgevers.

Er wordt veel gesproken over duurzaamheid en emissievrij bouwen en deze pilot gaat ons en onze partners verder helpen dit ook in de praktijk toe te passen en hiervan te leren om efficiënter om te gaan met de beschikbare energie en de bestaande infrastructuur in binnenstedelijk gebied.

Eric Vugs, directeur KWS

BouwHub voor duurzame logistiek

Naast de ontwikkeling van de duurzame bouwplaats maakt deze pilot ook deel uit van een beoogde grotere ontwikkeling op het BSD-terrein, namelijk de oprichting van een centrale BouwHub voor de regio Helmond. Deze BouwHub, een initiatief van VWML, zal fungeren als het centrale punt voor de bouwlogistiek en zal specifiek worden ingericht om de verschillende doelstellingen van het BSD-gebied te realiseren, waaronder Social Return en circulariteit.

Door het nauwlettend coördineren en monitoren van alle logistieke bewegingen kunnen we efficiënter en bovenal duurzamer bouwen.

Ron Frazer, directeur VolkerWessels Materieel & Logistiek

Vooruitstrevendheid

Het kennisdelingsmoment op 21 juni bood de aanwezigen de mogelijkheid om de bevindingen van de samenwerking tussen de verschillende partners gedurende de pilot te presenteren. Tijdens de presentaties werden de stappen toegelicht die KWS en VWML hebben genomen om te werken aan een toekomstige emissievrije bouwplaats.

De ontwikkeling van de Duurzame Bouwplaats en de samenwerking met partners zoals VolkerWessels Materieel & Logistiek toont het voortdurende streven van KWS naar innovatie en duurzaamheid binnen de sector. Zo dragen we met elkaar bij aan een groenere toekomst.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat via het Operationeel Programma Zuid Nederland (OPZuid).