Zoeken

Eerste samenwerking met circulaire BouwHub op de Ankerweg in Amsterdam

Vanaf medio 2019 start KWS met het groot onderhoud aan- en de reconstructie van de Ankerweg in het Amsterdamse Havengebied. Voor verduurzaming op het project werken we als eerste infraproject samen met de eerste circulaire BouwHub van Amsterdam van VolkerWessels Bouwmaterieel.

BouwHub Amsterdam_web.jpg
BouwHub Amsterdam_web.jpg

De BouwHub is een initiatief van VolkerWessels en Beelen. Inmiddels is het een white label concept, alle partijen, bouwers en toeleveranciers kunnen gebruikmaken van de faciliteiten. Samen met TNO is onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de BouwHub. Hier zijn significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden gerealiseerd.

Het project Ankerweg

Het project aan de Ankerweg in het Amsterdamse Havengebied betreft het realiseren van een rijbaan met twee rijstroken, een opstelstrook voor vrachtwagens en een vrijliggend fietspad.

 

De ambitie is om het project Ankerweg zo duurzaam en circulair mogelijk te realiseren. Naast de inzet van de BouwHub hergebruiken wij zoveel mogelijk vrijkomende materialen in het werk zelf of op een hoogwaardige manier elders. Deze oplossing zorgt voor een lage MKI-score en minder CO₂-uitstoot.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de bedrijven aan de Ankerweg is van groot belang, veel vrachtverkeer gaat over de Ankerweg. Door vanuit het oogpunt van de stakeholders invulling te geven aan het BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) zorgen wij voor zo min mogelijk hinder en een tevreden omgeving. Zo garanderen wij door de juiste maatregelen te treffen de bereikbaarheid tijdens de bedrijfsvoering.