Zoeken

Eerste schop in de grond Dijkversterking Mark, Dintel en Vliet

Met het in elkaar zetten van een levensgrote puzzel gaf gedeputeerde Hagar Roijakers donderdag de officiële aftrap voor het werk Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Mark-Dintel-Vliet.

V4965.JPG

Met dit ‘eerste schop in de grond’ moment markeren we de start van de uitvoerende werkzaamheden. Maar er is ook al veel werk verzet. Zo zijn er archeologische onderzoeken gedaan, waarbij we een historisch sluisje onder de dijk door opgegraven én in kaart gebracht hebben. En zijn er twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden tijdens het onderzoek naar vermoedelijke ontplofbare oorlogsresten.

Waterveiligheid

Dat de werkzaamheden hoognodig zijn bleek wel toen twee weken geleden de Mark nog buiten zijn oevers trad. Dit werd ook onderstreept door de woorden van Cecile Franssen, dagelijks bestuurslid bij onze opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta: “In tijden van snelle klimaatverandering met zeespiegelstijging moeten we juist deze jaren ook naar de toekomst toe onze verantwoordelijkheid nemen voor waterveiligheid in de komende decennia. Waterveiligheid is dé kerntaak van de waterschappen in Nederland, nu en in de toekomst.”

Directeur KWS Infra vestiging Roosendaal, Jan Pols; We zijn als KWS trots dat we samen met Martens en Van Oord weer voor waterschap Brabantse Delta aan de slag mogen. Hiermee bouwen we verder aan een duurzame samenwerking en zorgen we dat de dijken straks weer jarenlang bescherming bieden tegen hoog water.

De eerste fase van het project wordt op 31 december 2023 opgeleverd. Meer weten over de verschillende deelgebieden van het project en haar duurzame aanpak? 

Klik hier