Zoeken

Aanleg 17 km doorgaand gewapende betonbaan Tweede Maasvlakte in volle gang

Combinatie CER, gevormd door KWS en Van Hattum en Blankevoort, legt in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam de Container Exchange Route (CER) aan op de Tweede Maasvlakte. De CER verbindt de containerbedrijven op de Maasvlakte met elkaar en maakt het mogelijk om de uitwisselkosten voor containers te minimaliseren. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van een zeventien kilometer lange verbindingsweg (CER-baan). Deze weg vormt de verbinding tussen de verschillende container terminals. KWS-onderneming en betonspecialist BKB Infra bracht afgelopen maand de eerste vijf kilometer van de betonbaan aan.

200623 - Luchtfoto's CER -2 (verkleind).jpg
200623 - Luchtfoto's CER - (verkleind).jpg
Foto: Rindert van den Toren

40 jaar met 99% gebruikszekerheid

De CER-baan wordt uitgevoerd in een Doorgaand Gewapende Betonverharding (DGB). Deze verharding is uniek in Nederland en zeker op een grote schaal, zoals nu op de Tweede Maasvlakte. Het grote voordeel van een DGB-verharding is in één woord samen te vatten: onderhoudsarm! Dit komt doordat er weinig voegen in de constructie zitten. Er is voor deze constructie gekozen omdat de container terminals op de Tweede Maasvlakte 24/7 in bedrijf zijn. Het is zodoende van belang dat de baan altijd beschikbaar is. De DGB-constructie is ontworpen met een gebruikszekerheid van 99% voor de komende 40 jaar. Een prestatie die een alternatieve verharding niet weet te realiseren.

200623 - Betonpaver + Kunstwerken - CER --4 (verkleind).jpg
Foto: Rindert van den Toren

Een constructie van gerecycled betonpuin, asfalt en wapening

De DGB-constructie is opgebouwd uit verschillende lagen. De eerste laag, de fundering, bestaat uit een laag schraal beton, een mengsel van cement, zand, water en gerecycled betonpuin. Dit wordt gemaakt in een eigen mobiele betoncentrale. Op dit schraal beton is vervolgens het asfalt aangebracht met daarop in totaal 2600 ton aan wapening. Deze wapening dient als voorbereiding voor de laatste stap: het aanbrengen van een 26 centimeter dikke betonlaag. Zo ontstaat de doorgaand gewapende betonbaan. Deze totale constructie is 86 centimeter dik.

200623 - Luchtfoto's CER -2 (verkleind).jpg
Foto: Rindert van den Toren

Voor deze laatste stap wordt KWS-onderneming BKB Infra ingezet. Zij beschikken over een uitgebreid machinepark met onder meer slipformpavers en hebben jarenlange expertise op het gebied van betonverhardingen. Voor de aanleg van de CER, die naast de aanleg van de DGB-verharding ook bestaat uit in het werk gestorte barriers en afwateringsgoten, komt het gehele machinepark wel een keer aan bod. De in totaal circa 36000 m3 betonmortel wordt door een rupskraan in het werkvak gedraaid. Een paver strijkt dit uit tot een baan van 26 centimeter dik en tien meter breed. De paver legt dagelijks zo’n 250 meter betonweg aan.

200623 - Betonpaver + Kunstwerken - CER --10 (verkleind).jpg
Foto: Rindert van den Toren

De planning

Momenteel wordt op maaiveldniveau de betonbaan in één werkgang aangelegd. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in september gereed. Daarna is het de beurt aan de kleinere slipformpaver die de aanleg van de betonverharding op de viaducten voor zijn rekening neemt. De aanleg van verharding op deze constructies wordt in twee werkgangen uitgevoerd, zodat een baan vrij blijft voor de nodige betontransporten. Aansluitend volgt de afbouw van de knooppunten door het aanbrengen van de barriers en afwateringsgoten.

 

De Container Exchange Route is in het eerste kwartaal van 2021 gereed.