Zoeken

Grote reconstructie N345 in volle gang met innovatief en duurzaam proefvak

In opdracht van de provincie Gelderland reconstrueert KWS Infra Zwolle zo’n 6,8 kilometer van de N345. Naast groot onderhoud worden een aantal maatregelen toegepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een grote onderhoudsklus voor KWS met afgelopen week een innovatief en duurzaam ‘extraatje’: de aanleg van een proefvak met het asfaltmengsel SMA-NL 8G+ met 50% gerecycled asfalt.

7.0 liggend.jpg

In het kader van duurzame productinnovatie stelde KWS aan de provincie Gelderland voor om een proefvak te maken met asfaltmengsel SMA-NL 8G+ met 50% gerecycled asfalt. Dit voorstel past binnen de duurzaamheidsstrategie van de provincie Gelderland waardoor deze pilot uitgevoerd kan worden. Afgelopen woensdag was het zover: de aanleg van 600 meter proefvak met asfaltmengsel SMA-NL 8G+. Door 50% hergebruikt asfalt toe te passen, daalt de CO₂-uitstoot op dit project met ruim 36%. Het proefvak wordt de komende tijd door KWS en de Provincie Gelderland gemonitord voor verdere productontwikkeling.

Omvangrijk onderhoud

Tussen de Sluinerweg (de Kar) en Voorst vindt het groot onderhoud aan de provinciale weg plaats waarbij de weg wordt voorzien van een nieuwe laag asfalt. Om de overlastduur voor de omgeving zo kort mogelijk te houden, wordt de uitvoering ook in een zo kort mogelijke periode gedaan. Een pittige klus voor de uitvoering, volgens planning wordt het werk al eind april opgeleverd. In dit project zit onder meer de reconstructie van ‘de kom van Gietelo’. Op dat gedeelte van het traject wordt de snelheid door middel van een nieuwe inrichting en snelheidsremmende maatregelen teruggebracht van 80 naar 50 km/h. Daarnaast worden ook twee rotondes van nieuw asfalt en betonverhardingen voorzien.

 

De cijfers geven inzicht in de grootte van de klus:

  • 32.000 m2 asfalt frezen
  • 2.000 m asfalt zagen
  • 4.000 ton asfalt aanbrengen
  • 6.000 m3 grondwerk
  • 6.000 m2 straatwerk
  • 45.000 meter lengtemarkering
  • 350 m2 vlak- en figuurmarkering
  • 1.600 meter kabel voor nieuwe openbare LED-verlichting
  • 600 meter infiltratieriool
  • 750 m2 betonverhardingen