Zoeken

Asfaltonderhoud gemeente Barneveld de komende vier jaar uitgevoerd door KWS

Afgelopen week is het contract ‘Onderhoud Asfaltverhardingen 2021-2024 Gemeente Barneveld’ van start gegaan met de Project Start Up. Eind vorig jaar ontving KWS Infra Zwolle de definitieve gunning van opdrachtgever gemeente Barneveld. Het langdurige onderhoudscontract is gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) met het beste EMVI-plan.

Proefvak SMA Provincie Flevoland.jpg

Gunningscriteria

Bij de gunning van het werk is het kwalitatieve aspect voor 75% meegenomen in de beoordeling. De kwalitatieve subgunningscriteria bestaan uit het projectplan, een verificatie-interview en de EMVI-prestatiemeting. De financiële subgunningscriteria wogen voor 25% mee. Uit dit alles kwam KWS naar voren als winnaar met het beste EMVI-plan. Er was daarbij hoge waardering voor de werkwijze van KWS, de verificatie-interviews en het anticiperen op eventuele faalkosten. KWS kan daarbij verwijzen naar een aantoonbaar hoge asfaltkwaliteit op eerdere projecten. Met name de laagdiktes en de verdichting zijn kenmerkend voor deze hoge kwaliteit.

Proefvak SMA Provincie Flevoland.jpg

Samen Slimmer Onderhouden

In het projectplan borgt KWS de doelstellingen met behulp van onze “Samen Slimmer Onderhouden”-aanpak. Daarbij spelen we in op:

  • Een duurzame samenwerking voor de lange termijn;
  • Flexibel onderhoud gericht op kwaliteit en veiligheid;
  • Locatie-specifiek omgevingsmanagement;
  • Duurzaam onderhoud met oog voor de natuur.

Project Start Up

Inmiddels is het project afgetrapt met de Project Start Up (PSU). Door de coronamaatregelen vond het kennismakingsmoment met de projectteams van de gemeente Barneveld en KWS digitaal plaats. Tijdens deze sessie gaf de opdrachtgever inzicht in de planning en werkzaamheden voor het komende jaar.


Voor het beheren van de projectadministratie maken we gebruik van een nieuwe online tool, speciaal gericht op raamcontracten. De tool verlaagt de administratieve last in de keten en geeft zowel de gemeente als KWS beter inzicht in de te maken en gemaakte deelopdrachten.