Zoeken

KWS wint aanbesteding herinrichting historische Kerkweg te Heerhugowaard 

De herinrichting van de historische Kerkweg en Veenhuizerweg te Heerhugowaard is definitief gegund aan KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard. De werkzaamheden vinden plaats in het buitengebied ‘de Noord’ in de gemeente Heerhugowaard. Hier worden de verharding, fundering en bermverharding vervangen.

Luchtfoto Heerhugowaard drone 2.jpg

De aanbesteding kreeg overall de beste prijs-kwaliteit beoordeling, waaronder een goed stakeholdermanagementplan en een plan voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC). Dit was ook zeker nodig omdat zowel de Kerkweg als de Veenhuizerweg belangrijke ontsluitingswegen zijn voor de omliggende bedrijven en bewoners.

 

Uit de omgevingsanalyse en gesprekken met aanwonenden door KWS is gebleken dat omrijden als zeer hinderlijk kan worden ervaren en een korte uitvoeringsperiode gewaardeerd wordt. Het plan van aanpak is dan ook gericht op het betrekken en goed informeren van de omgeving, een efficiënte uitvoeringswijze en de grootste hinder op momenten dat bedrijven het minst gehinderd worden in hun bedrijfsvoering.

Archeologische waarde

De Kerkweg is een historische weg voor Heerhugowaard. Al lang voordat de gemeente werd ingepolderd werd de Kerkweg bewoond. De weg heeft dan ook een hoge archeologische waarde voor de omgeving.  Daarom vinden er, als onderdeel van het project, op een aantal locaties archeologische onderzoeken plaats.

Strak tendertraject

Kersverse Tendermanager Ide Oost van KWS kijkt terug op een strak geplande inschrijving. “Binnen drie weken meteen vol uit de startblokken. Het gaf mij meteen een mooie kans om KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard en de werkwijze goed te leren kennen. Goed te zien hoe iedereen in het team zijn positieve bijdrage aan het resultaat heeft geleverd. Vooral meedenken in concrete oplossingen, focus op meerwaarde bieden en commitment. Zo gaan we het doen!”

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten begin februari en vinden plaats langs een tracé van in totaal circa 4,8 kilometer en zijn volgens planning gereed medio juli 2019.