Zoeken

GVB Raamovereenkomst Civiele Werkzaamheden Tram 2019 gegund aan KWS

KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard ontving vandaag de gunning van de Raamovereenkomst “Civiele Werken in en om de Trambaan 2019 en verder” van GVB. De stadsvervoerder van Amsterdam gaat met deze gunning een zogenaamde Paraplu-Overeenkomst aan met KWS voor de komende drie tot zes jaar. Inmiddels werkt KWS al meer dan 35 jaar voor GVB, wij zijn dan ook blij dat we deze duurzame samenwerking kunnen continueren.

20180617 Trambaan GVB Amsterdam Sloopwerk 002-002(0) (klein).jpg

De inschrijving van KWS werd als beste op prijs-kwaliteit beoordeeld, onder andere door een bovengemiddelde waardering op het onderdeel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uit het bijbehorende EMVI-plan.

Duurzame ambitie GVB

GVB wil in 2025 volledig uitstootvrij zijn met zijn operatie. Verder hecht GVB veel waarde aan het terugdringen van zijn CO₂-uitstoot en het beperken van het gebruiken van schaarse grondstoffen. Ook in deze aanbesteding is daar bij het selecteren van leveranciers aandacht aan besteed.


KWS heeft de wensen van GVB op dit vlak goed ingevuld door onder andere beton aan te bieden dat bij de start van de overeenkomst voor minimaal 30% uit gerecycled materiaal is samengesteld. Naar het einde van het contract wordt toegewerkt naar beton dat voor 70% uit gerecycled materiaal is opgebouwd. Het toe te passen asfalt in de onderlaag is 100% circulair en de deklaag bestaat voor 70% uit gerecycled materiaal.

Maatregelen voor de maatschappij

Daarnaast zal KWS mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen in het kader van Social Return, gebruikmaken van de VolkerWessels Bouwhub en diverse andere CO₂-uitstoot beperkende maatregelen nemen. Ook de inzet van een omgevingsmanager, servicemedewerker en de strategische capaciteitsplanning bij GVB-projecten ervaart GVB als positief. Dit levert een positieve bijdrage aan het uitvoeren van projecten in- en om de trambaan, onder andere door de overlast voor de omgeving te beperken.

Werkzaamheden

De opdracht bestaat ten eerste uit het uitvoeren van een Calamiteiten Dienst (CD) in het geval van spoedreparaties. Het gaat hier om bestraten, asfalteren en betonwerkzaamheden. Daarnaast is KWS verantwoordelijk voor de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden (DO) vanuit het Meerjarige Onderhouds Plan (MOP) van GVB.

Meerjarig Vervangings Programma

Het Meerjarig Vervangings Programma (MVP) bestaat uit grootschalige vervangingen van de verhardingsconstructie en fundering van de trambaan of vervangingen van rails. Ook Stadsdeelwerk (SDW) maakt deel uit van deze aanbesteding. Dit zijn onder andere de aanpassingen aan het dwarsprofiel van het hoofdnet wegen Amsterdam.

Planning

Het contract loopt tot 31 december 2021 met een optie om het contract nog drie maal één jaar te verlengen.