Zoeken

Havenbedrijf Rotterdam gunt KWS opdracht voor groot onderhoud Reeweg

KWS gaat in de zomerperiode van eind juni tot eind augustus 2021 de Reeweg en het Reewegviaduct bij Rotterdam, Heijplaat een grote onderhoudsbeurt geven in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Ook KWS-specialist Holland Scherm werkt mee. De werkzaamheden zijn nodig om de zeer intensief gebruikte weg en het viaduct in goede conditie te houden. Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam gunt dit project aan KWS, op basis van kwaliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid.

Reeweg Google Earth.jpg
Reeweg Google Earth.jpg

De Reeweg is gekoppeld aan de A15 en vormt de toegangsweg tot de Waal- en Eemhaven, de woonkern Heijplaat en het Distripark Eemhaven.

 

 

Foto: Google Earth

 

De werkzaamheden

De Reeweg en het Reewegviaduct zijn toe aan onderhoud. Het doel is om de levensduur van de weg en objecten te verlengen. In dit project gaat KWS onder andere aan de slag met het vervangen van het asfalt, lichtmasten en bewegwijzering en voeren we onderhoud uit aan het kunstwerk en de naastgelegen fietsbrug.

Slimme fasering

Om de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zo optimaal mogelijk te houden en hinder zoveel mogelijk te beperken, worden de wegwerkzaamheden in het weekend uitgevoerd. Door de fasering van het onderhoud aan de verhardingsconstructie te optimaliseren, heeft KWS minder weekendafsluitingen nodig dan waren voorzien en kan hinder worden beperkt. Ook voor het onderhoud aan de fietsbrug kan door middel van een slimme fasering het werk efficiënt worden uitgevoerd.